Nieuws uit ZwollePolitiekVoorpagina

Gemeenteraad over sociale activatie en oud V&D gebouw

Samenvatting debat van 20 september jongstleden

Zwolle – Maandagavond 20 september was er weer een gemeenteraadsvergadering. In de Takzaal ging de raad met elkaar en met de wethouder in gesprek over het thema sociale activatie en herstel, en over de nieuwbouw op de plek waar vroeger de V&D was.

Sociale activatie en herstel gaat over een tussenweg tussen intensieve hulp voor mensen met een kwetsbaarheid en de minder intensieve hulp. Zij worden geholpen met het verkrijgen of behouden van betekenisvolle sociale contacten en daginvulling. Daarvoor gebruikt men voornamelijk vrijwilligers. Veel van de mensen weten niet waar ze terecht kunnen of durven geen contact op te nemen vanwege het stigma dat er op rust. Veel vrijwilligers zouden moeten worden opgeleid om deze mensen te kunnen begeleiden.

Aanbod vrijwilligers

De ChristenUnie noemde een aantal voorbeelden van mensen die dit kunnen gebruiken. Samen kunnen we meer, was de boodschap en iedereen telt mee in Zwolle. Er is op dit moment een breed aanbod waar vrijwilligers terecht kunnen. Dat is het sociaal kapitaal van Zwolle. De fractie wil dat de hulp voor iedereen bereikbaar is en dat de duur van de contracten langer dan één jaar is. Het gebruik van vrijwilligers kan een gevaar opleveren voor de continuïteit van de hulpverlening.

D66 ziet dat mensen tegenwoordig langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat juicht zij toe. Mensen moeten meer eigen regie krijgen. De publicatie van dit beleid komt voor haar echter niet snel genoeg, omdat partijen in oktober maar veertien dagen hebben om te reageren als het er ligt.

Sociaal Wijkteam als achtervang

Volgens de VVD is goede zorg onmisbaar, het kan iedereen overkomen dat er iets gebeurt. Zij maakt een compliment over het beleid, namelijk dat aanbieders van zorg uit de stad moeten komen. Ook de vereisten waaraan zij moeten voldoen zijn prima. Mocht deze laaagdrempelige aanpak niet geschikt zijn, dan is er altijd nog het Sociaal Wijkteam om de zaak op te pakken.

De PvdA meent dat ieder stapje op deze weg ons dichter bij het einddoel brengt, en dat is dat mensen de regie krijgen over hun eigen leven en zinvolle dagbesteding krijgen. Toch heeft zij wat zorgen. Er zou overlast kunnen ontstaan en de veiligheid zou in het geding kunnen zijn door verwarde personen in de wijk.

Tussenvorm

Vervolgens is de SP blij met deze tussenvorm van zorg, dit kan mensen echt helpen. Zij is echter bezorgd over hoe serieus de vrijwilligers worden genomen wanneer zij moeten beoordelen wat de mensen nodig hebben. Er komt geen echt budget, maar er wordt geschoven met geld vanuit het Sociaal Domein. Dat vindt zij onwenselijk.

GroenLinks zag dat veel mensen met een psychische kwetsbaarheid tijdens de corona-pandemie nog verder achterop raakten. Daarom vindt zij het van belang om de sociale basis te versterken. Zij ziet ook graag dat er rekening wordt gehouden met de verschillende culturele achtergronden van de mensen waar het hier om gaat. De positie van ervaringsdeskundigen vindt zij ook van belang.

Schuiven met subsidies

Het CDA is ook bezorgd over het schuiven met de subsidies. Ze is wel tevreden met het meenemen van de betrokkenen in de besluitvorming. Preventie is voor deze fractie heel belangrijk. Zij wil dat er zich een goede achterwacht vormt van professionals die de vrijwilligers eventueel kunnen bijstaan. De samenleving verandert snel, en niet iedereen kan de digitalisering bijbenen. Daar zou ook aandacht voor moeten zijn.

Swollwacht tenslotte ziet dat een deel van de clientèle van deze vorm van zorg wel kan herstellen, en een ander deel niet. Daar zou op moeten worden geacteerd. Zij vraagt zich af wat er gebeurt als mensen zich niet durven aan te melden. Vrijwilligers moeten sterk in hun schoenen staan, en het is zeker belangrijk dat zij goed geschoold en ondersteund worden.

Reactie wethouder Dorrit de Jong

Wethouder Dorrit de Jong is portefeuillehouder op dit onderwerp en volgens haar is er al veel ingezet op de versterking van de sociale basis. Deze plannen echter zorgen ervoor dat een deel van de zware zorg vervalt en dat daardoor geld vrij komt voor minder intensieve zorg. Zorgen over de positie van vrijwilligers zijn niet nodig, omdat zij ontlast worden door betere ondersteuning. Herontdekken van talenten voor de cliënten is een belangrijk onderdeel van het traject. Er is geen plek voor zorgcowboys die hier een financieel slaatje uit willen slaan.

Het Handelshuys

Het ruimtelijk ontwikkelplan van het Handelshuys, het voormalige V&D gebouw in het broerenkwartier, ligt ook voor aan de raad voor een bespreking.

Swollwacht trapt de bespreking af en is erg blij met het voorliggende plan. Zij ziet allure, groen en een mix van wonen, werken, winkelen en ontspannen. Zij wil het plan in balans brengen met de omgevingseisen. Complimenten hebben ze voor de milieu- en hoogbouweffectrapportage. Instemming met dit plan is toegezegd.

De VVD is trots op de binnenstad. Het Broerenkwartier begint op te krabbelen op uit een dal. Ze vindt het mooi dat ook de Bitterstraat bij het plan wordt betrokken. Ook de mix van ambities kan op haar goedkeuring rekenen. Zij ziet graag een rooftopbar op de hoogste etage, zodat iedereen kan genieten van het mooie uitzicht over de stad. Haar grootste bedenking is, dat er te weinig parkeerruimte is ingetekend in het plan. Er is ruimte voor twintig parkeerplaatsen, terwijl er 150 appartementen komen. De dichtstbijzijnde parkeergarage is Q-Parc en die is tien keer zo duur als een parkeervergunning voor de binnenstad. Dit is een onwenselijke situatie volgens de VVD.

Woningen en voorzieningen

GroenLinks is blij met het plan. Volgens haar is een natuurtoets van belang. Zwolle voor de Zwollenaren vindt zij oké, Veel woningen creëeren vindt zij een prima doel. Culturele en maatschappelijke voorzieningen op de plek zijn belangrijk volgens haar. De geplande fietsenstalling vindt zij ook prettig.

De ChristenUnie wil vooral dat de voormalige Michaëlskerk op de bouwplek een herinnering krijgt. Wethouder René de Heer vindt dit niet praktisch, omdat het de vrijheid van de architect bemoeilijkt. Wat er wel gebeurd is dat er als een soort Landmark wordt gebouwd, waardoor gerefereerd wordt aan de hoogte en de zichtbaarheid van de toren destijds.

D66 is van mening dat de binnenstad het visitekaartje is van Zwolle. Zij vindt het vooral belangrijk dat de architectuur van het nieuwe gebouw kwalitatief goed is, en dat er geen eenheidsworst ontstaat, of iets waar de stad later spijt van krijgt.

Mooie uitstraling

Het CDA ziet dat de noordelijke entree van de binnenstad er mooier op wordt. De plannen hebben een aansprekelijke uitstraling. De ontwikkeling is goed voor kleine winkelbedrijven, denkt zij. De betrokkenen zijn goed meegenomen in de plannen. Een snelle ontwikkeling vindt zij nodig.

De SP vindt de titel brutalisme voor de bouwstijl van het V&D gebouw een geuzennaam. Zij is bang dat de plannen voor sociale woningbouw door de initiatiefnemer kunnen vervallen, en wil hier een stokje voor steken. Ook stelt zij er vragen bij dat er geen archeologische opgravingen komen bij de sloop en nieuwbouw van dit pand.

Voor de PvdA is het Broerenkwartier een prachtig onderwerp. Zij is zeer te spreken over de brede ontwikkeling: wonen, cultuur, horeca etcetera. Het gebouw dat er nu nog staat vindt zij spuuglelijk, en een gemaakte fout uit de jaren 1960/1970. Zij is er dan ook volstrekt niet rouwig om dat het verdwijnt. Het is belangrijk dat de stad niet bouwt voor een toekomstige leegstand. De plek moet ook voor iedereen bereikbaar zijn om te wonen en te verblijven.

Reactie wethouder René de Heer

Deze wethouder ziet dat de stad altijd in ontwikkeling is, en dat gaat met ups en downs. De nieuwbouw Handelshuys moet een verbetering worden. Wat nu bekend is, is vooral een artist impression. Hoe het er verder uit komt te zien, moet men nog uitwerken. De wethouder vertelt dat de intitiatiefnemers beslist niet kiezen voor wonen aan de plint, omdat dat ervoor zorgt dat de doorstroom van de stad doorbroken wordt.

Een rooftopbar lijkt hem een goed idee, maar, zoals de ChristenUnie wil, moet er ook ruimte zijn voor mensen die de horeca niet kunnen betalen.

Het dakenlandschap is ook nog een punt van zorg. Van bovenaf moet het er ook fraai uitzien. Daarmee houdt men rekening in het plan. De komende jaren is het ingewikkeld in het Broerenkwartier vanwege de bouwwerkzaamheden. Men wil zo omzichtig mogelijk omgaan met deze realiteit.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button