KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad debatteert over de Strategische Veiligheidsagenda

Zwolle – Maandag 27 maart is er vanaf 19.30 uur in de Raadzaal een raadsdebat over de Strategische Veiligheidsagenda 2023-2026. Tegelijkertijd is er in de TAK-zaal een themadebat Fysieke leefomgeving & stadsontwikkeling.

Live meekijken en invloed uitoefenen

Inwoners of instellingen die de gemeenteraad willen toespreken kunnen dit ten eerste doen vanuit de Raadzaal of de TAK-zaal of ze mogen ten tweede hun inbreng vooraf per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 27 maart 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. De vergaderingen meekijken kan ook via de livestream.

Strategische Veiligheidsagenda 2023-2026

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van het lokaal veiligheidsbeleid. Dit gebeurt iedere vier jaar in de vorm van de Strategische Veiligheidsagenda. Deze agenda richt zich op sociale veiligheidsvraagstukken. Hoewel Zwolle gekenmerkt kan worden als overwegend veilige stad, is er – op basis van een brede en integrale veiligheidsanalyse – in toenemende mate sprake van ontwikkelingen die de openbare orde en veiligheid raken. Deze ontwikkelingen vormen de basis voor de voorliggende Strategische Veiligheidsagenda. In dit kader stelt men aan de raad voor de volgende vijf geprioriteerde thema’s aan te wijzen: zorg en veiligheid (1), digitale veiligheid (2), drugs (3), jeugd en veiligheid (4) en polarisatie en extremisme (5).

Bekijk de uitgebreide agenda met stukken en de link naar de live-uitzending.

Themadebat Fysieke leefomgeving & stadsontwikkeling

Voor een themadebat agendeert men verschillende informatieve nota’s binnen hetzelfde thema. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen.

Bekijk de uitgebreide agenda met stukken en de link naar de live-uitzending.

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Of wilt u de raad wat meegeven? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon (038 498 2181) en via raadsgriffie@zwolle.nl. Alle contactgegevens van de raadsleden zijn te vinden op de contactpagina.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button