BouwKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeente Zwolle wil kleinschalige woningbouwprojecten steunen

Zwolle – De Omgevingsvisie en het KGO-beleid vormen het bredere afwegingskader voor particuliere woningbouwinitiatieven in het buitengebied. Hierbij biedt de gemeente ruimte voor woningbouw in de kleine kernen (Windesheim en Wijthmen). Dat blijkt uit een nota die wethouder Gerdien Rots stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Ook door erftransformatie en door kwalitatieve verdichting in de buurtschappen wil de gemeente ondersteuning bieden. Andere situatie specifieke factoren worden meegewogen in hetNRI-proces. Met dit huidige beleid kan Zwolle voldoende maatwerk leveren voor particuliere woningbouwinitiatieven en laat zij deze waar mogelijk kansrijk zijn.

Maatwerk

Elke woningbouwontwikkeling in het buitengebied is maatwerk. Hierbij zoekt de gemeente de balans tussen
ruimtelijke ontwikkelingen en het behoud van de kwaliteiten van het buitengebied. De gebiedsprofielen
in de Omgevingsvisie en het KGO-beleid (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) van de provincie
vormen daarbij het afwegingskader. Kortom: met het huidige beleid kan men voldoende maatwerk
leveren voor particuliere woningbouwinitiatieven in het buitengebied. Op deze manier creëert de gemeente
woningen in het buitengebied en laat ze particulieren initiatieven in veel gevallen kansrijk zijn.

De te doorlopen planologische procedure hangt af van het initiatief. De aard, omvang en plek van een initiatief spelen daarbij een rol. De Zwolse bestemmingsplannen bevatten bepalingen en voorwaarden om bij een besluit van het college van B&W af te wijken van het bestemmingplan en daarmee woningbouw mogelijk te maken in het buitengebied.

Loket

Het loket Nieuwe Ruimtelijke Initiatieven (NRI) van de gemeente biedt hulp aan initiatiefnemers van ruimtelijke projecten om van plan naar uitvoering te komen. Er wordt eerst gekeken of het idee past binnen de bestaande beleidskaders en bestemmingsplannen/omgevingsplan. Naast het bestaande beleid spelen ook andere beïnvloedende factoren een rol in de bepaling of een idee kansrijk wordt bevonden. Deze factoren zijn situatie specifiek en gaan bijvoorbeeld over een naast liggend perceel of inrichtingsvraagstukken. Men moet bij nieuwe ruimtelijke initiatieven ook rekening houden met wetgeving en beleid vanuit Europa, Rijk en provincie.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button