KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieTech

Gemeente kan nu keuzes maken over digitalisering en technologisering

Focus op slimme stad

Zwolle – De gemeente Zwolle wil een nieuw programma starten om keuzes en analyses omtrent digitalisering en technologisering mogelijk te maken. De stad is een complex systeem met vele verbindingen. Er is continu beweging en veranderingen volgen elkaar in  rap tempo op. Aan de nieuwe en complexe uitdagingen geeft de gemeente via het programma Slimme Samenleving invulling.

Zij wil opgavegericht en datagedreven werken. De samenhang van de vraagstukken (bv. de locatie van een mobiliteitshub waarbij energie, verkeer, voorzieningen elkaar raken) uit zich in betrokkenheid van de inwoner, ondernemer en bezoeker van de stad en waarnemingen in de stad.

Waarnemingen en data in verschillende verschijningsvormen helpen daarbij, zoals sensoren die luchtkwaliteit of drukte en fietsbewegingen meten, verkeerslussen die voertuigen tellen of inwoners die op de nattevoetenkaart aan geven dat ze wateroverlast ervaren.

Hubs

De Smart Zwolle Hub vormt het basis platform waarop data worden zichtbaar gemaakt door kaarten en initiatieven. Zwolle wil deze basisvoorziening verstevigen. De mobiliteitshub is de voorloper voor andere thema’s. En voor opgaven hoe op het platform data uit lopende initiatieven een plek te geven voor collega’s, partners en uiteindelijk inwoners. Via de partners van de Alliantie Smart Zwolle wordt aan de hand van de opgaven inhoudelijke invulling gegeven aan verschillende “hubs”.

Digitale Tweelingstad Zwolle (DTZ)

Ook de Digitale Tweelingstad wil de gemeente verstevigen. De Digitale Tweelingstad (in 3D) vergroot de mogelijkheden om voor het geheel te werken, keuzes te maken en plannen.  En het draagt bij aan een betere onderbouwing voor en uitlegbaarheid van beleid en besluitvorming via het simuleren van scenario’s. Ook het samenvoegen van data vanuit verschillende beleidsterreinen en visualiseren van de impact van keuzes is mogelijk.

Er zijn diverse projecten, zoals Senshagen, de Groene Baten Planner, Sensorics, Eye Bike, Verhalen maken met data, en Slimme Binnenstad. Ook Smart Sustainable and Resilience Cities en Future City Foundation.

Gerelateerde artikelen

Back to top button