Foto: Club Cele

Datum

jun 20 2023
Expired!

Tijd

19:00 - 21:30

Open Oproep: Ruimte voor rechtvaardigheid bij Club Cele

In het kader van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp lanceerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie onlangs de Open Oproep Ruimte voor Rechtvaardigheid. Het doel van de Open Oproep is om vernieuwende strategieën voor rechtvaardigheid en inclusie te ontwikkelen. Daardoor kan de grote verbouwing van Nederland vanuit een bewust gedefinieerd rechtvaardigheidsperspectief plaatsvinden.

Op dinsdagavond 20 juni houdt Club Cele in opdracht van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en in samenwerking met het Zwols Architectuur Podium een regionale bijeenkomst vanuit De Elbertschool, Veemarkt 34-40 in Zwolle. Inloop 19.15 uur, programma 19.30 – 21.30 uur.

Achtergrond

Nederland staat voor een grote verbouwing met enorme ruimtelijke gevolgen. Deze ‘wederombouw’, die noodzakelijk is vanwege grote opgaven als de energietransitie, de woonopgave, klimaatadaptatie, de stikstofproblematiek, de vergrijzing en de toenemende (sociale) tweedeling, zal niet slagen als ze niet op een sociaal duurzame manier gestalte krijgt. Hoe kan de transformatie van Nederland ook worden ingezet als middel om de kwaliteit van leven voor iedereen te verbeteren?

Voor wie is de oproep?

Voorstellen kunnen worden ingediend door ontwerpers die een coalitie aangaan met betrokkenen en belanghebbenden. Denk aan (vertegenwoordigers van) achtergestelde/niet-gehoorde bevolkingsgroepen, maatschappelijke initiatieven, vertegenwoordigers van provincies, regio’s en gemeenten, gebieds- en projectontwikkelaars, corporaties en/of zorg- en welzijnsorganisaties. Maar ook aan activisten op het gebied van diversiteit en inclusie, segregatie en gentrificatie en wetenschappers uit het sociale, economische, politieke, culturele en ruimtelijke domein.

Let op: Ontwerpers zijn hoofdaanvrager en projectverantwoordelijk. Samenwerkende partijen zijn medeaanvrager.

Programma en Sprekers

Bij de informatieavond zal Chris van Langen aanwezig zijn voor een introductie over de open oproep (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie).

Ga naar de website www.StichtingZAP.nl voor het volledige programma en aanmelden.

The event is finished.

Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren