EconomieKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & OpinieZorg & Welzijn

College wil onderwijsachterstanden via steun aan kwetsbare groepen voorkomen

Zwolle -Het college van burgemeester en wethouders wil zich inzetten om kwetsbare groepen te steunen. Zo kan het bereiken dat onderwijsachterstanden tot een minimum of zelfs nul beperkt worden. Dit blijkt uit antwoorden van het college op vragen die de Zwolse PvdA aan het college stelde. Vanwege de corona-crisis zijn er meer onderwijsachterstanden te verwachten bij scholieren in Zwolle. De PvdA sprong voor hen op de bres.

Het college heeft geen zicht op de onderwijsachterstanden, omdat de scholen dit zelf nog aan het inventariseren zijn. Het is onderwerp van gesprek in bestuurlijke overleggen tussen gemeente en onderwijsinstellingen. De gemeente maakt met hen afspraken over de aanpak.

Zorgleerling

Leerlingen die een onderwijsachterstand ontwikkelen door onvoldoende ondersteuning thuis, worden als zorgleerling binnen de schoolse structuur besproken. Daarbij heeft de mentor van de leerling een cruciale rol. De school kan verschillende partners vragen om met hen de juiste ondersteuning te bieden of te beginnen voor de leerling. Zo is de leerplichtambtenaar, de jeugd- en gezinswerker op de school een vaste gesprekspartner.

Het college is bereid om scholen aan voldoende laptops e.d. te helpen voor leerlingen die dit niet hebben.

Met de financiële steun van de rijksoverheid voor scholen kunnen onder andere lente- of zomerscholen ingericht worden om achterstanden in te lopen. Corona heeft nog weinig effect op schooluitval, wel op schoolverzuim. Men ondersteunt jongeren hiermee intensief. Het uit het zicht raken van jongeren is zeer beperkt. De arbeidspositie van mbo’ers wordt verbeterd met de inzet op Levens Lang Leren.

Mogelijkheden en kansen

Iedere jongere of jongvolwassene moet kans hebben op een stageplaats of leerbaan, op het behalen van een kwalificatie of diploma, en een start te maken op de arbeidsmarkt, mét een duurzaam werkperspectief.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button