KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

College werkt aan leesbaarheid stukken

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle, samen met de gemeente, zorgt voor het vergroten van de leesbaarheid van de stukken die men voorgeschoteld krijgt. Dat blijkt uit een nota die burgemeester Peter Snijders stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Directie en college herkennen dat de stukken soms ingewikkeld zijn en willen graag dat hier werk van gemaakt wordt. In het plan op de website van de gemeente staat wat ze gaat doen. Ze gaat naast leesbaarheid ook aan de slag met de vormgeving van de stukken (denk aan heldere indeling). Dit past bij de moderne overheidsorganisatie die ze wil zijn. Daarnaast sluit dit aan bij het coalitieakkoord 2022-2026 waarin staat dat de gemeente zo simpel mogelijk communiceert.

Versimpelteam

Het versimpelteam gaat aan de slag en mogelijk komt ze in 2022/23 nog met een uitwerkingsplan voor de taal- en schrijftrainingen. De inventarisatie hiervoor loopt vanaf 2022. Er komt vanaf 2022 tot en met 2225 geld voor beschikbaar, zo’n 100.00 per jaar. Dit wordt besteed aan een personeelslid voor 1 jaar.

In 2022 is er een nulmeting geweest, waarin staat wat raadsleden, bestuur en ambtenaren vinden van de kwaliteit van de stukken. Het (uitgebreide) rapport hiervan is te vinden op www.zwolle.nl via ibabs, kalender en overdracht college naar raad.

Gerelateerde artikelen

Back to top button