KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Zwolse infrastructuur goed bedeeld door rijksoverheid

Zwolle – De gemeente Zwolle krijgt grote bedragen van de rijksoverheid voor infrastructurele werken, zoals woningbouw en mobiliteit. Dat blijkt uit een nota die wethouder Gerdien Rots stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Woningbouw en mobiliteit

Voor de afspraken rond woningbouw en mobiliteit betekent het allereerst dat de totale gereserveerde Rijksbijdrage ten behoeve van de ontwikkeling van de Spoorzone en Binnenstad € 71,7 miljoen incl. BTW bedraagt. Tot het moment van uitkeren wordt deze jaarlijks geïndexeerd. Verder vraagt men de regio eenzelfde bedrag bij te dragen. De afspraken zijn onder voorbehoud van cofinanciering. Voorwaarde is dat er 8.800 woningen worden gerealiseerd tot en met 2030 binnen de grootschalige NOVEX-woningbouwlocatie Zwolle Spoorzone.

Men maakt definitieve afspraken hierover op het BO Leefomgeving 2023. Ten slotte neemt men bovenstaande afspraken over woningbouw en mobiliteit op in de beoogde Woondeal Regio Zwolle. De gemeente ondertekent deze woondeal in december, samen met provincie en Rijk. Het onderdeel van deze afspraken geldt met name het volgen van de voortgang van de woningbouw in de betreffende gebieden.

Treinverbinding Zwolle-Münster

Het gaat in de toekomst makkelijker worden om met de trein van Zwolle naar Duitsland te reizen. Bij het BO MIRT heeft staatssecretaris Heijnen (I&W) laten weten 30 miljoen te reserveren (op voorwaarde van 50% cofinanciering) voor de elektrificatie van de grensoverschrijdende spoorverbinding Zwolle-Münster. De provincie staat voor het organiseren van de cofinanciering aan de lat. Dieseltreinen worden vervangen door elektrische.

Aanpak spoor Meppel-Zwolle

Tot teleurstelling van het college was het kabinet niet bereid om bij het BO MIRT middelen vrij te
maken voor de aanpak van de spoor-flessenhals Meppel-Zwolle en werd door staatssecretaris Heijnen
(IenW) verwezen naar eventuele nieuwe mogelijkheden bij de Voorjaarsnota in 2023. Hierop is een
lobby ingezet in de richting van de Tweede Kamer om alsnog middelen beschikbaar te stellen voor een
frequentere, snellere en meer betrouwbare treinverbinding. Een amendement om 35 miljoen euro
beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de spoor- en perroncapaciteit van Meppel is met een
ruime Kamermeerderheid aangenomen. Voor de aanpak van het spoortraject tussen Meppel en Zwolle
is in totaal zo’n 75 miljoen euro nodig.

Verstedelijkingsstrategie

De plannen voor de verstedelijkingsstrategie van Zwolle zijn omarmd door de gemeenteraad. Dit noemt men de Warme Hartenstrategie. De rijksoverheid heeft zich eraan verbonden. Echter moet men de deelprogramma’s van de strategie nog doorontwikkelen.

Consequenties

Het Rijk maakt met bovengenoemde afspraken over medefinanciering van mobiliteitsmaatregelen versnelling en realisatie van woningbouw en bereikbaarheid in Zwolle en de regio mogelijk. Gemeente Zwolle en andere regionale partners, waaronder de Provincie Overijssel, vraagt zij om een cofinancieringsbijdrage te leveren. De gevraagde inzet is groot en deze zal voor een (belangrijk) deel door gemeente Zwolle gedragen moeten worden. Dat proces doet de gemeente samen met haar partners en in afstemming met het Rijk.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button