Nieuws uit ZwolleOnderwijs & Wetenschap

Twee ton subsidie voor verbetering doorstroom mbo-hbo voor Windesheim

Hogeschool Windesheim heeft € 198.400,- subsidie gekregen voor de uitvoering van vier projectvoorstellen van studenten om de doorstroom van het mbo naar het hbo te verbeteren. De Windesheimstudenten hebben in StudentLabs, een initiatief van het ministerie van OCW, concrete plannen uitgewerkt om het studiesucces van mbo’ers een boost te geven.

Henk Hagoort, bestuursvoorzitter van Windesheim: “Het verbeteren van de overgang van het mbo naar het hbo is een belangrijk speerpunt in onze strategische koers. Teveel studenten hebben moeite met deze overstap en stoppen voortijdig met hun hbo-opleiding. Met deze concrete ideeën, afkomstig van studenten zelf, kunnen mbo’ers zich beter oriënteren en voorbereiden op het hbo en voelen ze zich hier sneller thuis.” De subsidie van OCW is toegekend voor vier projecten: het Dream Project, de Skillscoach, de Study Together App en het Education Festival. Windesheimstudenten met een mbo-achtergrond zijn betrokken bij de uitvoering. Het idee is dat de mbo’ers in hun laatste jaar al ervaren wat het inhoudt om op het hbo te studeren. Zo kunnen ze vol vertrouwen aan een hbo-opleiding beginnen en is de overgang minder abrupt. De begeleiding gaat door in het eerste studiejaar.

Dreamproject

Binnen het Dream Project werken vierdejaars mbo’ers samen met eerstejaars Windesheimstudenten aan een opdracht voor de technische sector. Niet alleen de studenten, maar ook hun docenten trekken samen op. Hbo-docenten krijgen zo beter inzicht hoe ze aan moeten haken bij de kennis en kunde van mbo’ers.

SkillsCoach

Voor het tweede project worden veertig studenten getraind als SkillsCoach en vervolgens gekoppeld aan 120 mbo-studenten. Een SkillsCoach is een tweedejaars Windesheimstudent die een mbo-student vlak voor zijn eindexamen en na de start op Windesheim begeleidt.

Study Together App

Via de Study Together App kunnen mbo-studenten chatten met hbo-studenten en virtueel meelopen. Ze ontvangen pushberichten en quizvragen om hun kennis over het hbo te vergroten. De app informeert hen automatisch over open dagen, studiekeuzechecks en inschrijving.

Education Festival

Het vierde project is de organisatie van een Education Festival; een regionaal evenement waaraan ook andere mbo- en hbo-instellingen aan meedoen. Er zijn optredens, speeddates en een beroepenmarkt. Docenten geven workshops over zelfstandig leren plannen en onderzoeksvaardigheden. Zaken die voor mbo-studenten soms een struikelblok zijn bij de doorstroom.

Ambitie om uitval mbo’ers te verminderen

In vergelijking met havisten en vwo’ers is het uitvalpercentage van mbo-studenten op het hbo relatief hoog. Soms ontbreekt het hen aan de juiste studievaardigheden of hebben ze zich geen goed beeld gevormd van het hbo-onderwijs. Windesheim heeft de ambitie om de komende vier jaar de uitval van mbo’ers in het eerste studiejaar te verminderen van 40% naar 35%. De vier projecten passen bij deze ambitie.

Over de StudentLabs

Eind vorig jaar lanceerde het ministerie van OCW landelijk het plan voor de StudentLabs om de uitval van mbo-studenten op het hbo te verkleinen en de doorstroom te versoepelen. Deelnemende studenten aan de StudentLabs kregen van januari tot april 2017 de tijd om met concrete voorstellen te komen. In totaal stelt het ministerie van OCW 11 miljoen beschikbaar voor de beste plannen. De subsidieaanvraag van Windesheim is volledig goedgekeurd.

Samenwerking in de regio

De projecten van de StudentLabs sluiten nauw aan bij andere initiatieven die mbo- en hbo- scholen in de regio Zwolle ontwikkelen voor een betere doorstroom van mbo-studenten. Hogeschool Windesheim werkt samen met de Katholieke Pabo Zwolle, Hogeschool Viaa, Deltion College en Landstede Groep. Allen hebben het volledig aangevraagde subsidiebedrag toegekend gekregen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button