KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVerkeer

Bewonersavond over mogelijke afsluiting Menistenbrug

Zwolle – De gemeente Zwolle houdt woensdag 7 december 2022 een bewonersavond over het wel of niet afsluiten van de Menistenbrug voor het gemotoriseerd verkeer. De bijeenkomst in De Oosterkerk aan de Bagijnesingel 17A begint om 19.00 uur.

Inleiding

Vanwege werkzaamheden is de Menistenbrug in 2017 tijdelijk afgesloten geweest voor gemotoriseerd verkeer. Nadat hier positieve geluiden over kwamen is er een motie ingediend om deze afsluiting definitief te maken.

De gemeenteraad nam vervolgens de motie aan, waarna er middels een enquête draagvlak onderzocht is (uitkomst: 60% voor, 40% tegen afsluiting) en de brug eind 2018 uiteindelijk definitief afgesloten werd.

Tegengestelde belangen

Vervolgens kwamen er echter meerdere bezwaren vanuit de omgeving (waaronder een bezwaar namens 36 adressen en een bezwaar van de huisartsenpraktijk De Turfmarkt) tegen dit verkeersbesluit. Met name het ontbreken van een duidelijke aanleiding, de (magere )onderbouwing, het onvoldoende onderzoeken van alternatieven en het doorlopen proces zijn ter discussie gesteld.

Sluipverkeer

De voornaamste argumenten voor afsluiting van de brug betroffen het tegengaan van sluipverkeer door het gebied en het verbeteren van verkeersveiligheid voor die fietser.

De enquête uitkomst en de binnengekomen bezwaren geven aan dat er veel tegengestelde belangen bestaan in de directe omgeving van de Menistenburg.

Verkeersbesluit ingetrokken

Op basis van deze bezwaren is destijds besloten het verkeersbesluit in te trekken, aanstaande ontwikkelingen in de omgeving af te wachten, om vervolgens het vraagstuk opnieuw op te starten en daarbij de buurt beter te betrekken. Vanwege de coronacrisis en het in die periode niet representatief zijn van verkeersonderzoeken, heeft het onderzoek langere tijd stilgelegen.

Vraagstuk opnieuw opgepakt in samenspraak met klankbordgroep

Dit voorjaar is het vraagstuk opnieuw opgepakt in samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit bewoners uit verschillende straten rondom de Menistenbrug en de Fietsersbond. In samenspraak met de klankbordgroep is de situatie onderzocht en zijn er conclusies getrokken. Het onderzoeksdocument inzien, is hieronder te raadplegen.

Op woensdag 7 december a.s. is er om 19.00 uur een bewonersavond in De Oosterkerk. Hier wordt het onderzoek gepresenteerd aan de omgeving en is er de gelegenheid om waar mogelijk een reactie te geven. Op basis van het Onderzoeksdocument en de ingekomen reacties zal het college een besluit nemen over het al dan niet afsluiten van de brug voor gemotoriseerd verkeer.

2022-onderzoeksdocument-menistenbrug.pdf

Bron
Zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button