Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVideo NieuwsVoorpagina

Nieuwe platanen voor Oosterlaan op Nationale Boomfeestdag

Zwolle – Tientallen leerlingen uit groep zeven van de christelijke basisschool Het Mozaïek plantten woensdagochtend 23 platanen aan de Oosterlaan in Zwolle. De bomen zijn geplant op de plek waar tot een jaar geleden nog haltes voor streekbussen stonden. Het nieuwe groen is ingeplant ter ere van de 65e editie van Nationale Boomfeestdag, de dag die bedoeld is om kinderen kennis over de natuur bijbrengen.

De kinderen werden tijdens het aanplanten geholpen door medewerkers van de ROVA. Wethouder Arjan Spaans van Zwolle plantte samen met de kinderen de eerste bomen. Daarna gingen de kinderen in groepjes verder.

Het streekbusstation aan de Oosterlaan is met de opening van het nieuwe busstation begin 2019 naar de andere kant van het spoor verhuisd. Er ontstond daardoor veel ruimte waarmee de laanstructuur en laanbeleving verbeterd en versterkt kon worden. Dit is nu gedaan door aan beide kanten van de rijbaan een nieuwe bomenrij te planten. De bestaande bomen moesten daarom worden vervangen.

Een actueel maatschappelijk thema is het planten van (meer) bomen. Ze zijn belangrijk in het tegengaan van klimaatverandering. Dat is logisch, want bomen leveren verschillende ecosysteemdiensten: ze houden water vast, brengen verkoeling, filteren schadelijke stoffen uit de lucht en leveren voedsel, leefruimte en bescherming aan allerlei planten en dieren. Kortom: bomen werken voor een gezond klimaat!
Het landelijke thema van de Nationale Boomfeestdag 2022 is ook: “(met) Bomen Werken!”. Vakmensen in de boomkwekerijsector werken dagelijks met bomen. Ze kweken en verzorgen ze, en op de Nationale Boomfeestdag planten kinderen bomen in steden, dorpen of bossen. De boomkwekerijsector is een essentiële schakel in het leveren van al die bomen. Dit jaar wil Stichting Nationale Boomfeestdag, extra aandacht vestigen op deze sector. Er is namelijk een grote behoefte aan vakmensen. Door het enthousiasmeren van kinderen voor het vak streeft de stichting er naar om in de toekomst extra handen in de boomkwekerijsector beschikbaar te krijgen, zodat een nieuwe generatie kinderen nog voldoende bomen kan planten.

Gerelateerde artikelen

Back to top button