Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Betrokken organisaties tevreden over ‘Verzekeren op maat’

Zwolle – Ruim 1850 inwoners van Zwolle hebben met hulp een overstap gemaakt naar een andere zorgverzekering. De samenwerking van de gemeente met zorgverzekeraar Salland voor de gemeentepolis is beëindigd. Dat staat in een evaluatie van het beleid door wethouder Dorrit de Jong. Zij stuurt deze evaluatie naar de gemeenteraad ter informatie.

De laatste zes weken van 2021 heeft de afdeling Inkomensondersteuning van de gemeente inwoners met een laag inkomen en mensen met een chronische ziekte of een beperking geholpen bij het uitzoeken van een zorgverzekering voor 2022. De juiste zorgverzekering kiezen kan een klus zijn en is niet voor iedereen even makkelijk. Voor inwoners die het lastig vinden om een passende zorgverzekering te kiezen, is ondersteuning en hulp aangeboden.

‘Verzekeren op maat’

Met ‘Verzekeren op maat’ krijgen inwoners met een laag inkomen elk najaar hulp bij het kiezen van de juiste zorgverzekering. Hierdoor kunnen zij een polis afsluiten die aansluit bij hun persoonlijke zorgbehoefte. Zo betalen inwoners alleen voor de zorg die zij werkelijk nodig hebben. Bij de nieuwe zorgkostenregeling vanaf 1 januari 2022 biedt de gemeente een tegemoetkoming voor hoge zorgkosten en een tegemoetkoming voor verbruikt eigen risico aan mensen met een laag inkomen mensen met een chronisch ziekte of met een beperking.

De wethouder is blij dat er veel mensen geholpen zijn. Ruim 1850 inwoners hebben met hulp een overstap gemaakt naar een andere zorgverzekering. Uit de digitale keuzehulp blijkt dat, het gemiddelde bespaarbedrag € 291,- per volwassen verzekerde is, voor degene die een overstap heeft gemaakt naar een andere verzekeraar.

7700 inwoners bezochten de digitale keuzehulp, 800 inwoners zijn geholpen op een spreekuur. Ook was er een telefonische hulpdienst met  gecertificeerde zorgadviseurs. Door de adviseurs van De Voorzieningen Wijzer zijn 54 inwoners thuis bezocht. Er is geholpen door collega’s van de afdeling inkomensondersteuning zelf,
zorgverzekeringsadviseurs en vrijwilligers van Op Orde Zwolle en Travers. Het persoonlijk contact tijdens de spreekuren werd door de bezoekers gewaardeerd.

Betrokken

Inwoners die in 2021 gebruik maakten van de gemeentepolis van Salland zijn een aantal keren persoonlijk per brief geïnformeerd over ’Verzekeren op maat’. Gewezen is op de mogelijkheid van hulp bij het kiezen van een zorgverzekering voor 2022. Ook anderen met een laag inkomen werden betrokken.

Geldplan ‘Beter rondkomen’

Inwoners kunnen via Startpuntgeldzaken.nl/zwolle het geldplan ‘beter rondkomen’ invullen. Op deze website worden zij ook verwezen naar de website met de gemeentelijke regelingen. Via het geldplan ‘beter rondkomen’ krijgen inwoners tips om hun inkomsten te vergroten en hun uitgaven te verlagen.
Alle onderdelen van de financiële huishouding komen aan de orde, zoals: energie, vaste woonlasten, zorgkosten en abonnementen. In het geldplan wordt hiervoor verwezen naar de zorgvergelijker van de Consumentenbond. De Zwolse Geldplannen worden door de gemeente beschikbaar gesteld.

Inwoners die digitaal vaardig zijn en inzicht hebben in hun zorgkosten kunnen via vergelijkingssites zorgverzekeringen vergelijken. Voorbeelden hiervan zijn Independer, Poliswijzer, Zorgwijzer en de zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Betalingsachterstand

Inwoners die een gemeentepolis hadden en over zouden willen stappen naar een andere zorgverzekeraar, kunnen dat niet als er sprake is van een betalingsachterstand bij Salland. Hierover is overleg geweest met Salland. Kwijtschelding van deze achterstand was niet mogelijk. De inwoners met een betalingsachterstand waren in beeld het ging om 86 inwoners. Schulddienstverlening wordt ingezet om tot een oplossing te komen.

Zorgkostenregeling

Per 1 januari 2022 geldt de nieuwe zorgkostenregeling. De komende tijd is de communicatie van de gemeente gericht op het bekend maken van de nieuwe zorgkostenvergoeding. Begin februari zijn bijvoorbeeld al circa 5000 brieven verstuurd aan de doelgroep en is informatie op zwolle.nl gezet.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button