KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Begroting Integraal Zorg Akkoord gelanceerd

Zwolle – Met het goedkeuren van de begroting voor het Integraal Zorg Akkoord (IZA) wil Zwolle passende zorg waarborgen en de kwaliteit ervan handhaven. Evenals  toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in de regio. Dat blijkt uit een voorstel dat wethouder Dorrit de Jong stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

In 2023 is de SPUK IZA voor de kalenderjaren 2024-2026 aangevraagd door de gemeente Zwolle (mandaathoudende gemeente). Hierbij gaat het om hetzelfde bedrag als vorig jaar. Er is met verschillende partijen waaronder Zilveren Kruis, de GGD en de gemeenten, overeenstemming bereikt over de verdeling van de financiële middelen. Een belangrijk onderdeel in 2024, is de investering in ambtelijke capaciteit in de regio. Dit om de doelstellingen uit het regioplan te realiseren.

Als het toegewezen bedrag niet volledig benut is, keren de middelen terug naar de Rijksoverheid. Dubbele financiering is niet toegestaan, wat inhoudt dat er geen subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die al gesubsidieerd zijn via de Regeling specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis voor de periode 2023-2026.

De totale begroting omvat een bedrag van € 3.023.765,00 voor heel 2024.

Gerelateerde artikelen

Back to top button