OpiniePolitiek & OpinieVoorpagina

AZC Zwolle wel of niet – wat vinden de politieke partijen?

Zwolle – Op dinsdag 19 april neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel voor de vestiging van een asielzoekerscentrum in Zwolle. Maar hoe zitten de verschillende partijen er in? We zetten de standpunten voor je op een rijtje met vermelding van het aantal zetels dat de partij in de raad heeft.

Zetelverdeling

Fractie aantal zetels
ChristenUnie 8 zetels
PvdA 6 zetels
D66 5 zetels
VVD 5 zetels
SP 5 zetels
CDA 3 zetels
GroenLinks 3 zetels
Swollwacht 2 zetels
Fractie Cetin 1 zetel
Fractie Jurgens 1 zetel

ChristenUnie (8 zetels)

Christenunie steunt het collegevoorstel en dient samen met de VVD een aanvullend verzoek in over de evaluatiemogelijkheden:

evaluatie

  • Evaluatiemomenten, evaluatievorm en evaluatiecriteria te verankeren in de afspraken tussen gemeente en COA over de (blijvende) vestiging van het AZC;

PvdA (6 zetels)

De PvdA is blij met de zorgvuldige keuze die het college heeft gemaakt. Enerzijds omdat ze het belangrijk vinden dat we als Zwolle helpen bij het opvangen van vluchtelingen. Omdat Zwolle een gastvrije stad is waar we klaar staan voor elkaar, maar ook voor mensen die in tijden van nood hun thuisland ontvluchten. Anderzijds omdat de stad nauw betrokken is geweest bij de afweging van het college en er geluisterd is naar de zorgen die zijn geuit door inwoners.

D66 (5 zetels)

D66 steunt  de keuze van het college voor de komst van maximaal 600 asielzoekers naar het AZC aan de Dokter van Thienenweg. Daarbij zijn behoud van veiligheid en leefbaarheid voor de directe omgeving, goede integratie en onderwijs randvoorwaarden. ‘In Nederland leven wij gelukkig in vrijheid. Maar vrijheid hebben betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor mensen in nood.’

VVD (5 zetels)

VVD steunt het collegevoorstel maar heeft wel een aantal verzoeken ingediend waarover ze vanavond wil laten stemmen. Als de meerderheid voor is moet het college de verzoeken inwilligen

veiligheid

  • Verzoekt het college om preventief een scenario uit te werken waarin de veiligheidssituatie vraagt om extra politie-inzet en het COA hierbij te betrekken;
  • Dit scenario aan de gemeenteraad voor te leggen, voordat met de bouw van het nieuwe AZC wordt begonnen.
  • Verzoekt het college er bij het COA op aan te dringen dat overlastgevers ook in Zwolle worden aangepakt door hen in een aparte AZC-locatie onder te brengen en deze aanpak bij iedere nieuwe binnenkomer duidelijk te maken.
  • Verzoekt het collge Veiligheid, vrijheid en gelijke behandeling voor Zwollenaren in stad, buurt en huis met maximale inspanning zal beschermen en uitdragen.

SP (5 zetels)

SP wil het raadsbesluit over de vestiging van een AZC voor 600 man op de waterschapslocatie uitstellen. Ze wil de komende twee maanden te gebruiken voor een quick-scan naar alternatieve locaties voor opvang van maximaal 400 personen, waarbij wordt uitgegaan van een maximum van 800 asielzoekers voor de stad en in ieder geval gebruik van de huidig voorgestelde locatie.

CDA (3 zetels)

CDA kan wel instemmen met het collegevoorstel mits het zal gaan om maximaal 400 vluchtelingen voor 15 jaar. Daarnaast legt ze een verzoek neer voor onderzoek naar opvang elders in de stad voor 200-400 asielzoekers.

  • In te stemmen met de vestiging van een opvang van asielzoekers in Zwolle op de gehele locatie aan de Dokter van Thienenweg 1 met een aantal van maximaal vierhonderd vluchtelingen voor een periode van maximaal vijftien jaar.
  • in samenspraak met de inwoners van de stad, te onderzoeken op welke wijze en waar een of twee gelijksoortige opvang van maximaal 200-400 asielzoekers voor een gelijke duur elders in de stad kunnen worden gerealiseerd; resultaat van dit onderzoek te presenteren aan de raad voor deze de uitslag van een referendum zal moeten duiden.

Groenlinks (3 zetels)

De fractie van GroenLinks denkt dat Zwolle wel meer vluchtelingen kan opvangen dan 800 mensen. Die moeten in onze ogen worden gehuisvest op verschillende plekken in de stad. Voor vluchtelingen zelf zijn kleinere centra menselijker. Bovendien pleiten veel Zwollenaren voor meer spreiding. Daarom wil GroenLinks serieus onderzoeken of dat daadwerkelijk mogelijk is.

Swollwacht (2 zetels)

Swollwacht wil instemmen met het collegevoorstel mist de volgende aanpassingen worden doorgevoerd:

  • de max. 400 opvangplekken komen beschikbaar voor één nationaliteit
  • de max. 400 opvangplekken worden voor 80% beschikbaar gesteld voor gezinsvormen en voor 20% beschikbaar gesteld voor alleenstaanden.
  • periode maximaal 8 jaar

Fractie Cetin en Fractie Jürgens geen standpunt bekend.

Gerelateerde artikelen

Back to top button