Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Gemeenteraad besluit over AZC Zwolle – live meekijken

Zwolle – Op dinsdag 19 april neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel voor de vestiging van een asielzoekerscentrum in Zwolle.

Raadsvoorstel

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de vestiging van een asielzoekerscentrum aan de Dokter van Thienenweg dat geschikt is voor maximaal zeshonderd vluchtelingen, met recreatieruimte op eigen terrein voor een periode van maximaal vijftien jaar.

Referendumverzoek

Het Buurtcomité Wipstrik, en Berkum/Veldhoek heeft een verzoek ingediend tot het houden van een referendum over het raadsvoorstel. Als de gemeenteraad dinsdag 19 april met het raadsvoorstel instemt, hebben de indieners 6 weken de tijd om 5821 handtekeningen te verzamelen. Als het aantal handtekeningen wordt behaald, controleert Bureau Verkiezingen van de gemeente Zwolle of deze handtekeningen aan de vereisten voldoen. De raad beslist dan vervolgens tot het houden van een referendum. De gemeente moet dan binnen drie maanden een referendum organiseren.
Bij dit raadgevend referendum moet 30 procent van alle Zwolse kiesgerechtigden tegen het raadsvoorstel stemmen. Bij een uitslag die het genomen raadsbesluit niet onderschrift, neemt de raad opnieuw een raadsbesluit over de vestiging van een asielzoekerscentrum in Zwolle. De raad kan de uitslag opvolgen of naast zich neerleggen.

Raadsbezoek

Om tot een weloverwogen besluit te komen laat de gemeenteraad zich op verschillende manieren informeren. Op dinsdag 12 april was er een informatiemarkt waarbij raadsleden met belanghebbenden en geïnteresseerden in gesprek gingen en vier mensen de raad hebben toegesproken. Raadsleden waren aanwezig op wijkavonden. Ook zijn enkele raadsleden op bezoek geweest bij het asielzoekerscentrum in Dronten. Daarnaast kreeg de gemeenteraad een groot aantal e-mails en brieven.

Programma

De raadsvergadering op dinsdag 19 april vindt plaats in de Statenzaal van de Provincie Overijssel omdat er in de Raadzaal en het Stadhuis bij grote belangstelling geen ruimte is in verband met de tijdelijke huisvesting van de bibliotheek.
Om 19.30 uur start de gemeenteraad met een debat over het asielzoekerscentrum. Hierna kunnen fracties eventueel aanvullende verzoeken en opdrachten (moties en amendementen) rondom het voorstel indienen. Deze moties en amendementen en het voorstel zelf worden aan het einde van de avond in stemming gebracht. Tijdens de raadsvergadering is geen inspraakmoment meer voor belanghebbenden. Dit was mogelijk tijdens de informatiemarkt op 12 april.

Live meekijken

Belangstellenden zijn om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) welkom in de Statenzaal van het provinciehuis aan de Luttenbergstraat 2 te Zwolle. De raadsvergadering wordt ook live uitgezonden via www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Contact

Voor meer informatie over de besluitvorming van de gemeenteraad rondom het asielzoekersentrum kunnen belanghebbenden contact opnemen met de raadsgriffie via (038) 4 98 21 81 of azc@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren