Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

10 jaar Stadsdialoog Zwolle Armoedevrij

Door: Carline Meijster

Zwolle – Op woensdagochtend 6 november vond de Stadsdialoog ‘Zwolle Armoedevrij’ plaats. Tien jaar geleden werd deze bijeenkomst voor het eerst georganiseerd. Sindsdien worden er ieder jaar twee bijeenkomsten gehouden. De bijeenkomst van deze keer was vooral gericht op terugblikken wat er de afgelopen jaren is gebeurd, bereikt en ontstaan. Twee leden van de SER (Sociaal-Economische raad) vertelden over armoede onder werkende mensen en gingen in gesprek aan de hand van stellingen. Daarnaast was er een korte vooruitblik op de toekomst. Ook wethouder Klaas Sloots was aanwezig.

Stadsdialoog

Tien jaar geleden werd het pact Zwolle Armoedevrij opgericht. Daarin zit een groot aantal organisaties dat zich bezighoudt met armoede in Zwolle. Allen willen zij toewerken naar een Zwolle waarin niemand meer in armoede hoeft te leven. De stadsdialoog wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Zwolle. Zij organiseert ook ieder half jaar de bijeenkomsten. Dit gebeurt in samenspraak met organisaties uit het werkveld. Tijdens de stadsdialogen is het de bedoeling dat de verschillende organisaties elkaar ontmoeten en leren kennen, dat er informatie en kennis gedeeld wordt en dat alle initiatieven die er rondom dit thema bestaan bekendheid krijgen.

Ervaringen

In de terugblik op de afgelopen jaren vertelden een aantal mensen die al lange tijd betrokken zijn bij de Stadsdialoog, over wat hun ervaringen waren. Zij gaven allemaal het belang aan van het elkaar kennen en weten van alle organisaties en initiatieven, om zo mensen snel naar de juiste hulp te kunnen verwijzen. Om hierbij overzicht te hebben was er nu een lange lijst opgesteld met allerlei regelingen en organisaties in Zwolle waarop mensen in armoede een beroep kunnen doen. Daarnaast wordt het als waardevol ervaren dat men ervaringen kan delen en knelpunten bespreekbaar kan maken. De participatieraad Zwolle, die ook altijd aanwezig is, gebruikt deze informatie bijvoorbeeld weer in aanwijzingen die zij gemeente Zwolle doet voor het sociaal beleid.

Toekomst

Aan het einde van de bijeenkomst werd vooruit gekeken, met de vraag of de mensen het belangrijk vonden dat de Stadsdialoog zou blijven bestaan. Dit gebeurde door een kleine enquete op de telefoon, wat voor sommige mensen lastig bleek omdat zij geen internet hadden. Gelukkig sprong de wethouder bij door zijn eigen telefoon daarvoor even uit te lenen. Niemand koos de optie ‘de Stadsdialoog is niet (meer) nodig’. Het meest belangrijk vonden mensen dat armoede op deze manier bespreekbaar wordt gemaakt en blijft, dat ervaringen gedeeld kunnen worden en dat lokale initiatieven meer bekendheid kunnen krijgen.

De volgende stadsdialoog is op vrijdag 5 juni 2020, waarin weer verschillende workshops te volgen zullen zijn. Iedereen die zich betrokken voelt bij Zwolle Armoedevrij is van harte welkom: professionals, vrijwilligers maar ook mensen die zelf ermee te maken hebben. Meer info op Zwolle Armoedevrij!

Gerelateerde artikelen

Back to top button