Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

CU en PvdA: ‘Trek de echte lessen van warmtenetten’

Zwolle – De energietransitie in Zwolle wordt enkel een succes als er echte lessen getrokken worden. Dat vinden de Zwolse fracties van de ChristenUnie en de PvdA. De raadsleden Ruben van de Belt (CU) en Mart oude Egbrink (PvdA) dienen daarom met andere partijen een motie in.
“Voor veel Zwolse wijken lijkt een warmtenet de beste oplossing. Maar in Zwolle hebben meerdere buurten, waaronder Breecamp in Stadshagen, al jaren ervaring. Lang niet altijd goede ervaringen,” aldus van de Belt. “Daarom willen wij dat inwoners uit alle gebieden waar nu een warmtenet ligt betrokken worden bij het opstellen van beleid. Zodat we ook alle minpunten scherp in beeld hebben,” vervolgt oude Egbrink.
Verder vragen de partijen om binnen de grenzen van wat juridisch haalbaar is de bestaande warmtenetten in de wijken te verduurzamen en transparanter te maken. “We hebben te maken met langjarige contracten waar we niet zomaar aan kunnen komen,” zegt oude Egbrink. “We moeten dus realistisch zijn.” Van de Belt vult aan: “Dat wetende willen we dat het college bekijkt wat er toch nog mogelijk is. De hele stad moet verduurzamen, dus ook deze warmtenetten. In ieder geval als concessie afloopt, maar liever al eerder.”
De motie wordt op vrijdag 8 november in stemming gebracht als de gemeenteraad van Zwolle over de begroting voor 2020 spreekt.

Gerelateerde artikelen

Back to top button