KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieRegio

Zwolle voorlopig NOVI-gebied

Rijk wijst Zwolle mogelijk aan

Zwolle – Zwolle is begin 2020 aangewezen als voorlopig NOVI-gebied. Een NOVI-gebied is een gebied dat allereerst is aangewezen door de Rijksoverheid om voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) een duurzame leefomgeving te zijn in de toekomst, en voor de lange termijn.

Minister Ollongren: “De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gaat over de vraag hoe we de beschikbare ruimte in Nederland morgen en overmorgen zo goed mogelijk blijven benutten. Daarbij moeten we rekening houden met de bouw van veel nieuwe woningen, goede bereikbaarheid en de energietransitie. Dat lukt alleen als we dat in samenhang doen.”

“Het Rijk neemt de regie, maar we geven ze vervolgens vorm samen met provincies, steden en maatschappelijke organisaties.” Minister Ollongren

In Regio Zwolle staat op dit moment de opgave van klimaatbestendige groei centraal. Onderdeel van het proces om de definitieve status van NOVI-gebied te krijgen, is het maken van een plan van aanpak; in Regio Zwolle daarom omgedoopt tot plan van doorpakken. Over dit plan van doorpakken is de gemeenteraad geïnformeerd. Regio Zwolle heeft nu nog de status van ‘voorlopig’ NOVI-gebied. Op het BO Leefomgeving in mei 2021 (overleg tussen Ministerie I&W/BZK en de landsdelen) staat het NOVI-gebied Regio Zwolle vooralsnog
op de agenda en vraagt men instemming om het besluit de definitieve status te geven.

Langjarige samenwerking met de Rijksoverheid

Voor NOVI-gebieden geldt dat de gemeente een langjarige samenwerking met het Rijk opstart waarin rijk
en regio samenwerken aan uitgebreide ruimtelijk-fysieke taken. Daarenboven herkennen de betrokken rijks- en regionale partners zich in het plan van doorpakken. Hiermee beklinkt ment derhalve de start van een langjarig partnerschap om Regio Zwolle een impuls te geven in het klimaatbestendig opnemen van gezamenlijke
complexe en gestapelde opgaven. Het watersysteem en de waterhuishouding zijn hierin de leidende sporen. Met
de status van NOVI-gebied creëert men dan ook kansen om in samenwerking met het Rijk het voorstel
invulling te geven. Er komen daarmee grote transities en opgaven op het gebied van energie, klimaat, landbouw en het landelijk gebied. Van de gemeente Zwolle vraagt dit vervolgens ambtelijke capaciteit van verschillende
beleidsvelden.

Toekomst

Op 20 mei wordt naar verwachting Regio Zwolle definitief als NOVI-gebied aangewezen. Er ligt dan
een instemming van het ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties om Regio Zwolle aan
te wijzen als NOVI-gebied. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zal op basis van het plan van doorpakken besluiten over het definitief aanwijzen van het NOVI-gebied en dit per brief melden aan de Tweede Kamer. Van daaruit werkt men inhoudelijk verder aan het vormgeven van de ambities.

Gerelateerde artikelen

Back to top button