BusinessEconomieNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Zwolle is goed voor haar MKB’ers

Zwolle – Uit de peiling voor MKB-vriendelijkste stad, blijkt dat Zwolle het vrij goed doet. Deze peiling wordt iedere twee jaar gehouden door MKB-Nederland en Lexnova.

Positieve punten van gemeente Zwolle zijn bereikbaarheid, deskundigheid betrouwbaarheid en snelheid van betalen. Veel steden zijn in de periode 2020 / 2021 hoger gaan scoren op de dienstverlening voor ondernemers. Gemeente Zwolle behoort tot de grote gemeenten in Nederland en scoort iets hoger (0,5) dan het landelijk
gemiddelde bij grote gemeenten op het gebied van ondernemersklimaat.

Aandachtspunten

In de peiling geeft men aan welke aandachtspunten er zijn voor verbetering. Dat zou kunnen zijn om als gemeente meer oog te hebben voor het creëren van randvoorwaarden voor ZZP-ers en kleinere ondernemers, en het vergroten van de externe zichtbaarheid. Ook zou er meer afstemming en overleg kunnen komen met ondernemers. De gemeente kan meer initiatieven nemen naar ondernemers met als doel het ondernemersklimaat te verbeteren, en er zou onderzoeken moeten komen naar het proces van vergunningverlening op verbetermogelijkheden.

Uit het onderzoek komt naar voren dat gemeente Zwolle nog meer de samenwerking met ondernemers
kan opzoeken. De aandachtspunten geven aan dat een proactieve houding vanuit gemeente Zwolle naar
ondernemers toe wenselijk is.

Actiepunten

In 2022 en 2023 wil de gemeente werken aan zeven actiepunten. Dit zijn:  opzetten of aansluiten bij structurele overleggen met ondernemers, onderwijs en faciliterende dienstverleners in de focussectoren ICT en E-commerce, Health en de Creatieve en slimme (Maak-)Industrie en bij ondernemers die impact maken;  2-jaarlijks actief benaderen van startende ondernemingen en uitnodigen voor een bijeenkomst “Welkom in Zwolle” en 4-jaarlijks een bijeenkomst laten organiseren voor mensen te ondersteunen die overwegen om een onderneming te starten in Zwolle “Start voor de start”; Beleid voor startende ondernemers en startups formuleren. Voor startende ondernemers wordt gewerkt aan een locale invulling. Voor startups wordt gewerkt aan een regionale aanpak;

Actief met ondernemers samen de “Week van de circulariteit” en de “Week van de duurzaamheid” organiseren; De samenwerking tussen afdelingen binnen gemeente Zwolle, welke betrokken bij ondernemers, verbeteren met als doel ondernemers beter bedienen. Hierbij gaat het om Regionaal Bureau Zelfstandigen, Team Schulden, afdeling Communicatie, Afdeling Vergunningen en Team Economie; Samen met het ondernemerspanel van gemeente Zwolle opnieuw kijken welke rol en mogelijkheden er zijn om de dienstverlening van gemeente Zwolle naar ondernemers te verbeteren;  In 2022 onderzoeken of een ondernemershuis in Zwolle van toegevoegde waarde is. Hierbij gaat het om een behoeftepeiling bij ondernemers, gesprekken aangaan met organisaties die actief zijn bij het ondersteunen van ondernemers en ervaringen ophalen bij andere gemeenten waar
een ondernemershuis actief is.

Gerelateerde artikelen

Back to top button