KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Zwolle en Climate Campus in Europees CATCH project over klimaat

Zwolle – Zwolle doet mee in het Europese CATCH project. CATCH staat voor ‘water sensitive Cities, the Answer To CHallenges of extreme weather events’. In dit project doen 7 Europese steden (uit Zweden, Denemarken, Engeland, België, Duitsland en Nederland) mee. Net als Zwolle zijn dit ‘waterbewuste’ middelgrote steden in het Noordzeegebied, die te maken hebben met weersextremen, te veel water ineens of hittestress en droogte.

Deze steden willen antwoorden en maatregelen vinden voor de nieuwe weersextremen. Daarom zijn zij sinds voorjaar 2018 met ieder een eigen pilot in het CATCH-project aan het experimenteren met klimaatadaptatie. In partnermeetings ontmoeten de steden elkaar, presenteren hun pilots en delen hun kennis.

Zwolle doet het anders

Het merendeel van de zeven CATCH-pilots richt zich op ruimtelijke maatregelen, zoals meer waterberging in de stad. Zwolle koos ervoor om in haar pilot te onderzoeken hoe je inwoners motiveert en activeert voor klimaatadaptatie. Zodat zij de eigen woning, buurt en hun leven aan het nieuwe klimaat aanpassen, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen om weerbaar te zijn tegen extreme buien, hitte en droogte. Concreet richt de CATCH-pilot van Zwolle zich op de vraag hoe we met community building, een serious game en een stadsdebat de beweging in de stad verder kunnen brengen.

De uitkomsten van de Zwolse CATCH pilot zijn input voor de voltooiing en succesvolle uitvoering van de Zwolse Adaptatiestrategie. Ze helpen om inwoners uit de stad nog meer te motiveren om hun bijdrage te leveren aan een groene, water- en klimaatbestendige stad.

Community Building

Zwolle ziet community building als een belangrijke maatregel om een ​​stad te worden met inwoners die zich goed weten aan te passen aan de nieuwe weersextremen. Er is in Zwolle al een groeiende beweging in de stad om gezamenlijk oplossingen te vinden voor nieuwe vraagstukken, zoals klimaatadaptatie. Met community building willen we dit verder stimuleren en leren hoe je community building slim kunt inzetten. Daarvoor hebben we deze community building strategie uitgewerkt. Dat is een beschrijving van de werkwijze die we al volgen in de stad – o.m. met Team Klimaat Actief – en die we dankzij het Catch Interreg NSR project kunnen toetsen en uitbouwen.

Climate Campus en de brede delta community

Een belangrijke ‘speler’ voor community building is Climate Campus, een netwerk van ruim 40 partijen die zich gezamenlijk inzetten voor een veerkrachtige delta en regio in West-Overijssel. Opdat de regio niet alleen bestand is tegen de impact van klimaatverandering maar daar zelfs slim gebruik van maakt en uitdagingen weet te benutten als kansen voor de samenleving van morgen. Zwolle is een van de founding fathers van dit netwerk en zelf ook Climate Campus partner.

Binnen Climate Campus verbindt men de professionele community van Climate Campus met de brede delta community. De uitdaging is hoe ze samenwerking tussen de 5 O’s al aan de voorkant kunnen organiseren en tot uitgangspunt maken van alle initiatieven (nieuwe governance). Door hier ook in alle vervolgfasen voor te kiezen, kan samenwerking heel veel meer meerwaarde opleveren, zowel in het proces als in het eindresultaat.

Lees ook ‘Welkom in de Demo Delta Regio Zwolle’, de koploperregio op het gebied van klimaatadaptatie. En lees meer over de CATCH pilot Zwolle in uitvoering.

Bron
Climate Campus

Gerelateerde artikelen

Back to top button