KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Woonoverlast aangepakt met delen van data

Zwolle – De woningcorporaties Deltawonen, SWZ, Openbaar Belang, politie en gemeente Zwolle (burgemeester)hebben gezamenlijk een convenant ondertekend om data uit te wisselen rond woonoverlast en criminaliteit.

Deze samenwerkingsafspraken zijn een belangrijke voorwaarde om politiegegevens te benutten voor de aanpak van ernstige woonoverlast. Het convenant is daarmee de finale van de intensieve gesprekken die door partijen zijn gevoerd en tegelijkertijd het vertrekpunt om deze samenwerking met de partners in de wijken vorm
te geven.

Daarnaast is er een implementatieplan gemaakt zodat de professionals in de wijken in staat raken om goed toegerust en geïnformeerd naar de samenwerkingsafspraken in het convenant te kunnen handelen.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button