KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Hoe staat het met de warmteplannen in Zwolse wijken?

Zwolle – Het streven van de gemeente Zwolle is om eind 2023 een warmteplan voor Holtenbroek en een warmteplan voor Aa-landen te kunnen delen met de gemeenteraad. Dit gaat niet alleen over het eventuele warmtenet, maar over de gehele warmtetransitie in de wijken. De route naar een duurzaam en uiteindelijk aardgasvrije gebouwde omgeving. Het blijkt uit een nota die wethouder Arjan Spaans stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Wat is een warmteplan

Een warmteplan is een plan voor een wijk of gebied waarin staat beschreven hoe en op welke manier een wijk aardgasvrij wordt. Landelijk wordt hier de term uitvoeringsplan of wijkuitvoeringsplan (WUP) voor gebruikt. Er is te zien dat elke gemeente een andere term gebruikt. Wanneer een plan wordt opgesteld voor een hele wijk of een gebied gebruikt Zwolle de term warmteplan.

Het warmteplan is een concretisering van de Zwolse Transitievisie Warmte 2020 en beschrijft op welk duurzaam alternatief (of alternatieven) de wijk of een gebied overgaat, per wanneer, en welke maatregelen nodig zijn om tot de gewenste situatie te komen. Denk hierbij ook aan het planmatig isoleren van woningen en andere gebouwen. Deze maatregelen hebben betrekking op veel partijen.
Een warmteplan stelt Zwolle daarom op in samenwerking met bewoners, gebouweigenaren en stakeholders, zoals netbeheerders en woningcorporaties. Vanuit het Klimaatakkoord heeft de gemeente de regie gekregen om warmteplannen op te stellen.

Waar te beginnen

In de Zwolse Transitievisie Warmte 2020 is afgesproken om met Holtenbroek, Aa-landen en Berkum als startwijk voor een warmteplan te beginnen. Hier gaat Zwolle gezamenlijk leren wat een goede aanpak is om te komen tot een aardgasvrije oplossing. Ook is in de Zwolse Transitievisie Warmte 2020 benoemd dat er ruimte wordt geboden aan initiatieven van bewoners (vertrekpunt II). Zo werken in Zwolle nu de initiatieven in Assendorp en Dieze aan de ontwikkeling van een warmteplan, waarbij zij de gemeente hebben uitgenodigd hierin te participeren.

Het technisch onderzoek naar een deel van het mogelijke warmtealternatief voor Holtenbroek en Aa-landen in de vorm van een warmtenet, gevoed door geothermie, loopt al enkele jaren. Daarbij is het proces om de warmteplannen met alle betrokkenen in deze wijken op te stellen dit jaar opgestart en gaat begin 2023 in de uitvoering met een uitgebreid participatietraject. Streven is om eind 2023 een warmteplan voor Holtenbroek en een warmteplan voor Aa-landen met de gemeenteraad te kunnen delen. Dit gaat niet alleen over het eventuele warmtenet, maar over de gehele warmtetransitie in de wijken.

Holtenbroek en Aa-landen

In Holtenbroek en Aa-landen is gestart met het verkennen van de mogelijkheden voor een warmtenet gevoed met diepe geothermie. De kans is groot dat dit warmtealternatief interessant is voor delen van de wijken. Eerst onderzoekt men de technische mogelijkheden, daarna volgt het participatietraject.

Voor de wijken Aa-landen en Holtenbroek is het streven om eind 2023 het warmteplan in concept gereed te hebben en het bestuurlijke spoor te starten richting het omgevingsplan. De ambitie is daarbij om met de eerste uitvoeringsfase van het warmtenet te starten in 2024 in de vorm van een tijdelijke voorziening voor de nieuwbouw van de Van der Capellenschool. Het tempo van het verduurzamen van de woningen loopt bij de corporaties in de pas met de planning voor realisatie van het warmtenet. Voor de andere woningen en gebouwen in de wijken wordt dat proces afgestemd in het warmteplan in 2023.

Het staat nog niet vast dat voor elke straat aansluiten op het warmtenet een reële optie is.

Berkum

In Berkum is gestart met een bewonersinitiatief en de aanwijzing van de wijk als PAW proeftuin. Er is al veel aandacht geschonken in deze wijk aan het participatieproces, en daarna komt de technische invulling. In 2020 is er al gestart met het verduurzamen van de woningen tot aardgasvrij-ready met als planning dat dit in 2028 is afgerond volgens de PAW-aanvraag. Hierdoor verwacht de gemeente dat de overstap naar het alternatief voor aardgas naadloos zal aansluiten. Dit bespoedigt de uitvoeringsperiode.

In de warmteplannen wordt per wijk – en in het geval van Holtenbroek en Aa-landen waarschijnlijk per straat – een techniekkeuze, handelingsperspectief en uitvoeringsagenda beschreven. Bij de vormgeving van het warmtebedrijf is het uitgangspunt dat het aandeelhouderschap vooral in handen is van de gemeente Zwolle, aangevuld met een (of meerdere) andere publieke partijen.

 

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button