Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Wezo NV richt zich primair op uitvoering Wet sociale werkvoorziening

Inzet passende werkplek mensen met tijdelijk wsw-contract

De aandeelhoudende gemeenten van Wezo NV vinden dat Wezo NV zich na de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 moet richten op haar primaire taak: het uitvoeren van de wet Sociale werkvoorziening. Deze opdracht voor de toekomst geven zij aan Wezo NV. De gemeenten vragen Wezo NV in kaart te brengen wat de gevolgen hiervan zijn voor de organisatie en de bedrijfsvoering.

Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 gaat de Wet sociale werkvoorziening op slot. Dat houdt in dat er geen nieuwe instroom naar de sociale werkplaats is. De afbouw van het aantal wsw-medewerkers (ruim 600) bestrijkt een periode van dertig jaar. Volgens de gemeenten is Wezo NV de aangewezen organisatie om dit uit te voeren.

Tijdelijke dienstverbanden

Met het oog op de Participatiewet, is in 2013 besloten om de tijdelijke dienstverbanden vanaf 1 januari 2014 niet meer om te zetten in vaste dienstverbanden. 120 Mensen hebben een wsw-indicatie, hiervan hebben 51 mensen uit Zwolle hebben een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot 31 december aanstaande bij Wezo NV. Vanaf de zomer 2014 zijn de gemeente(n) samen met Wezo NV en UWV aan de slag gegaan om hen te begeleiden naar een passende (werk)plek bij een reguliere werkgever.

Onlangs is er nieuwe informatie door het ministerie over de financiering van de Particiaptiewet beschikbaar gekomen. Op basis van deze informatie berekent en analyseert de gemeente momenteel de financiële, persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van het beëindigen ofwel omzetten van de tijdelijke wsw-bestanden.

Ontwikkelingen sociale werkvoorziening

De afgelopen jaren is de bestuurlijke structuur (de Gemeenschappelijke Regeling in combinatie met een Naamloze Vennootschap) sterk in ontwikkeling. De gemeente Zwolle wil af van de dubbele bestuursstructuur (met de Gemeenschappelijke Regeling en een Algemene Vergadering van Aandeelhouders). De gemeenteraad van Zwolle besloot in augustus bereid te zijn om enig aandeelhouder van Wezo NV te worden. De gemeente Zwolle geeft de afdeling Sociale zaken en werkgelegenheid de opdracht om met Wezo NV te verkennen hoe zij de krachten kunnen bundelen om samen het hoogst mogelijke maatschappelijke resultaat te bereiken. Deze samenwerking moet aansluiting vinden bij de Zwolse aanpak binnen het sociaal domein.

Gerelateerde artikelen

Back to top button