112 nieuwsNieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Aanpak om leefbaarheid en veiligheid Holtenbroek III te verbeteren werkt

De aanpak om de leefbaarheid en veiligheid in de Zwolse buurt Holtenbroek III te verbeteren werkt. Samen met de buurtbewoners worden resultaten geboekt door gemeente, politie en het welzijnswerk. Uit een evaluatie van de aanpak die de afgelopen periode is gevolgd komt naar voren dat de status van veiligheidsrisicogebied niet meer nodig is. De gezamenlijke aanpak moet zeker behouden blijven, is de conclusie.

Vergroten betrokkenheid en inzet bewoners

Het gaat dan onder meer om het blijven vergroten van de betrokkenheid en de inzet van bewoners bij hun buurt, om het versterken van de onderlinge contacten en om het verbeteren van het leefklimaat in de buurt. Daarvoor blijven het handhaven van een samenscholingsverbod en cameratoezicht maatwerk dat noodzakelijk is om de stijgende lijn te behouden. Vanuit de buurt is ook aangedrongen op het handhaven van beide maatregelen. De burgemeester heeft besloten beide maatregelen te verlengen tot 1 januari 2016.

Aanwijzing veiligheidsrisicogebied vervalt 1 november

De aanwijzing vanaf november vorig jaar tot veiligheidsrisicogebied kan per 1 november vervallen. Sinds 1 november 2013 is driemaal (grootschalig) preventief gefouilleerd. Wel blijft het opsporen van wapens prioriteit van de politie houden.

Positieve initiatieven in de wijk

Andere maatregelen die bijdragen aan de leefbaarheid en (het gevoel van) veiligheid in Holtenbroek III komen ook positief uit de evaluatie. Het gaat dan onder meer om de persoonsgerichte aanpak van jongeren die voor overlast zorgen, de ontmoetingsplek voor bewoners en wijkwerkers die is ingericht, en vooral ook de eigen initiatieven van bewonersgroepen. Zo wordt gewerkt aan de herinrichting van een straat, zijn er plannen voor wijktheater en is er ruimte beschikbaar gesteld voor initiatieven van de Antilliaanse gemeenschap. Daarnaast is voor kinderen een aantal bijzondere projecten opgezet, zoals een zakgeldproject en Politiekids.

Gerelateerde artikelen

Back to top button