MuziekNieuws uit ZwolleVoorpagina

Wethouder: ‘Adequaat gereageerd op bodemverontreiniging oude bibliotheek’

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft adequaat gereageerd op de bodemverontreiniging achter het oude bibliotheekgebouw in de binnenstad. Dat er sprake was van vervuiling was niet te voorzien op basis van de beschikbare informatie. Dit stelt de wethouder René de Heer naar aanleiding van mondelinge vragen van Judith Compagner van het CDA in de raadsvergadering maandagavond.

Het CDA vroeg zich af hoe het had kunnen gebeuren dat gegevens over een archeologisch onderzoek uit de jaren tachtig niet betrokken zijn bij de voorbereiding op de verkoop van het bibliotheekpand. Uit een artikel in dagblad De Stentor bleek dat bij archeologisch onderzoek in het verleden de verontreiniging duidelijk zichtbaar was.

Olie in grond verrassing

De grond wordt vandaag bouwrijp overgedragen aan de winkelketen Zara die hier een nieuwe vestiging gaat openen. Daarvoor moest het perceel wel schoon worden opgeleverd. De onlangs ontdekte olie kwam als een verrassing voor de gemeente. Hier was dan ook geen rekening mee gehouden in de kosten bouwrijp maken. Compagner van het CDA : `Het gevolg van de ontdekte verontreiniging is dat de kosten voor het bouwrijp maken verhoogd worden en door de ervaren tijdsdruk is er geen mogelijkheid om de verontreiniging grondig aan te pakken. Hierdoor wordt de gemeente (opnieuw) voor extra kosten gesteld in de hele transactie rondom de bibliotheek.´

Uitvoerige sanering

Wethouder de Heer sprak dit maandagavond tegen: ‘Wij vinden het ook bijzonder vervelend om geconfronteerd te worden met deze onaangename verrassing. Bij het constateren van de bodemverontreiniging is direct gekeken of er gevaar was voor de volksgezondheid en is er met haast een saneringsplan opgesteld om er voor te zorgen dat het gecombineerd kon worden met de resterende sloopwerkzaamheden.’

‘De sanering zelf is een uitvoerige geweest’, gaat de Heer verder. ‘De hele laag is weggenomen. Daar is een nieuwe leeflaag opgezet.’ Hij voegt nog toe dat er omwille van de snelheid geen enkele concessie is gedaan aan de kwaliteit van de sanering.

Verontreiniging werd toen nog niet geregistreerd

Dat de informatie uit het genoemde archeologische onderzoek niet bekend was in de gemeentelijke administratie, heeft met de Wet Bodembescherming te maken. De Heer: ‘Het bodeminformatiesysteem geeft aan dat er sprake was van een olietank. Bij het aantreffen van de verontreiniging hebben we het vermoeden gehad dat er bij het verwijderen van de tank lekkage is geweest. In die tijd werd dat niet geregistreerd. Pas in 1987 is de wet op de bodembescherming aangenomen. Vanaf toen werd er pas geadministreerd als er sprake was van bodemverontreiniging. Uit de administratie bleek wel dat er een olietank zat, maar het is niet zo gebruikelijk dat er dan ook sprake was van lekkage.’

Kosten eind deze week bekend

De extra kosten, die op 125.000 euro worden geraamd, kunnen waarschijnlijk worden afgedekt door de post onvoorzien. Deze post is voor dit project nog nagenoeg niet aangesproken. ‘We wachten nog even op de nacalculatie van het aantal weggereden kubieke meters zand en de aangevoerde kubieke meters zand voor de nieuwe leeflaag’. Eind van de week volgt de definitieve afrekening. De Heer zal dit meenemen in de informatie die volgt bij de afronding van het project.

 

Olie en aromaten op ZARA locatie
Olie en aromaten op ZARA locatie
Olie en aromaten op ZARA locatie
Olie en aromaten op ZARA locatie

Gerelateerde artikelen

Back to top button