EconomieKabelkrantNieuws uit Zwolle

Wervingsdagen penitentiaire inrichting op zaterdag 11 en woensdagavond 15 juni

Verbouwde gevangenis Zwolle zoekt nieuw personeel

Zwolle – De penitentiaire inrichting (PI) Zwolle is binnenkort klaar met een grondige interne verbouwing. Alle gedetineerdenvleugels hebben een upgrade gehad, waarbij onder andere alle vloeren en de sanitaire voorzieningen zijn vervangen. Om de bouwvakkers ongestoord hun gang te laten gaan, werd telkens één afdeling met alle cellen leeggemaakt. In het najaar is de bouwoperatie klaar en moet PI Zwolle weer plek bieden aan ruim vierhonderd gedetineerden. Mede door deze verbouwingen en de mobiliteit op de arbeidsmarkt binnen de inrichting is PI Zwolle nu dringend op zoek naar nieuw personeel. Vandaar dat in juni twee keer een kennismakingsevent plaatsvindt.

“Gezien de huidige krapte van de arbeidsmarkt wordt het een flinke opgave om voldoende nieuwe
collega’s te vinden”, beseft plaatsvervangend vestigingsdirecteur René Jongman van PI Zwolle.
“Vandaar dat we de laatste tijd flink aan de weg timmeren om onze vacatures onder de aandacht te
brengen. Zo was tijdens het Bevrijdingsfestival in Zwolle op het grote scherm bijvoorbeeld regelmatig
een filmpje van ons te zien en hebben we reclameborden geplaatst bij onder andere het stadion van
PEC Zwolle en langs het spoor, direct naast onze inrichting. Plekken waar dagelijks veel personen
langskomen. En natuurlijk zijn we actief op social media.”

Een penitentiaire inrichting is geen plek waar je zo binnenstapt. “Er staan natuurlijk niet voor niets
muren omheen”, zegt Jongman. “Om nieuwsgierigen toch de kans te geven om zich een goed beeld
te vormen van het werken binnen de gevangenismuren houden we daarom tweemaal een
kennismakingsevent. Op zaterdag 11 juni en woensdagavond 15 juni. Belangstellenden die zich
hiervoor aanmelden kunnen dan in gesprek met gevangenismedewerkers en een kijkje nemen op
verschillende plekken binnen PI Zwolle, wat met alle voorzieningen een dorp op zich is.”

PI Zwolle is een inrichting met zowel mannelijke als vrouwelijke en lang- en kortgestrafte
gedetineerden. Er zijn verschillende soorten afdelingen: huis van bewaring, gevangenis, een afdeling
voor veelplegers, een terroristenafdeling voor vrouwen en een GHB-afdeling. Bovendien biedt de
inrichting ook plaats aan de meest kwetsbare gedetineerden in het penitentiair psychiatrisch
centrum (PPC). “Al deze uiteenlopende doelgroepen maakt PI Zwolle een unieke en bijzondere
inrichting die eigenlijk niet te vergelijken is met een andere gevangenis in Nederland”, stelt Jongman.

In totaal staan er zo’n dertig vacatures open binnen PI Zwolle. Variërend van complexbeveiliger tot
afdelingshoofd en van arbeidsbegeleider tot verpleegkundige. Alle vacatures zijn te vinden op de
website www.werkenbijdji.nl. Aanmelden voor het kennismakingsevent op zaterdag 11 juni en
woensdagavond 15 juni is mogelijk via werken@dji.minjus.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button