werken

Bouw

Raad akkoord met plannen voor herontwikkeling Roelenkwartier

De gemeenteraad van Zwolle ging op 16 oktober akkoord met de startnotitie Roelenkwartier. Daarin staan de mogelijke ontwikkelingen in dit…

Meer
Bouw

Raadsdebat over de Uitvoeringsagenda Stadshart

Aanstaande maandag 6 februari wordt tijdens het raadsdebat door de gemeenteraad gedebatteerd over de Uitvoeringsagenda Stadshart. Het Stadshart is van…

Meer
Economie

Wervingsdagen penitentiaire inrichting op zaterdag 11 en woensdagavond 15 juni

- De penitentiaire inrichting (PI) Zwolle is binnenkort klaar met een grondige interne verbouwing. Alle gedetineerdenvleugels hebben een upgrade gehad,…

Meer
Zorg & Welzijn

Gemeente Zwolle verkoopt 11 woon-werkkavels aan de Scholtensteeg

De gemeente Zwolle verkoopt 11 ruime kavels voor wonen en werken aan de Scholtensteeg in Stadshagen. De prijzen van de…

Meer
Natuur & Duurzaam

“Duurzaamheid wordt dé standaard binnen het waterschap”

Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft ingestemd met de aangescherpte aanpak van duurzaam werken. De ambities…

Meer
Back to top button