BouwKabelkrantNieuws uit ZwolleStadshagenZorg & Welzijn

Werkzaamheden in nieuwe buurten Stadshagen

Zwolle – Stadshagen is in ontwikkeling. In de Tippe en Breezicht Noord zijn de komende periode werkzaamheden om de grond bouwrijp te maken. Daarna kan in deze woonbuurten de bouw van de eerste woningen starten. In Breezicht Zuid vinden werkzaamheden plaats voor de aanleg van het duingebied naast de Milligerplas. Er wordt bij deze werkzaamheden flink wat grond en zand af- en aangevoerd. Dat betekent extra vrachtverkeer in en rondom de nieuwe buurten. Ook op de bouwweg op het ‘rondje Milligerplas’ gaan wandelaars en fietsers vaker vrachtverkeer tegenkomen.

Grond bouwrijp maken

De Tippe en Breezicht Noord bestaan nu nog grotendeels uit weiland. De komende maanden maken aannemers die weilanden bouwrijp, zodat daarna de bouw van de woningen kan starten. Ze zorgen bijvoorbeeld dat de grond helemaal kaal en vlak is. Ook leggen ze bouwwegen aan en met de grond die daarbij vrijkomt, worden de bouwkavels opgehoogd. Verder leggen ze kabels en leidingen aan voor riolering, elektriciteit en internet. Kortom, alles om er voor te zorgen dat de grond klaar is om huizen op te bouwen.

  • In de Tippe is aannemer Nonak bezig om de kavels voor de eerste 250 woningen bouwrijp te maken. Daarmee is hij naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar klaar. In het vierde kwartaal van 2021 kan dan de bouw van de eerste woningen starten. Uiteindelijk komen er ongeveer 1250 nieuwe woningen in de Tippe.
  • In Breezicht Noord, is het aannemer Van Gelder die de grond bouwrijp maakt. Dat doet het bedrijf nu eerst in de buurtschappen Wierde en Beemd. Daar komen in totaal ongeveer 225 woningen. Ook hier is de verwachting dat in het vierde kwartaal de bouw van de eerste woningen kan starten. Het bouwrijp maken van de andere twee buurtschappen in Breezicht Noord, Reede en Kragge, start in 2022. Hier wordt nu nog de laatste hand gelegd aan de inrichtingsplannen.

Aanleg van duinen

In Breezicht Zuid vinden op dit moment de eerste werkzaamheden plaats voor de aanleg van het duingebied naast de Milligerplas. Aannemer Nonak is al begonnen met het weghalen van de begroeiing en het afvoeren van de grond. Het groot deel van deze grond wordt op een andere plek in Stadshagen hergebruikt: om de kavels in Breezicht Noord op te hogen bijvoorbeeld of om de Milligerplas minder diep te maken. Uiteindelijk wordt er 70.000 m3 zand aangevoerd om de duinen mee te creëren. De eerste duinen (fase 1) zijn naar verwachting voor de zomervakantie van 2021 klaar. Ook zijn er dan paden aangelegd tussen de Milligerplas en het duingebied. De overige duinen (fase 2 en 3) worden naar verwachting in 2023 aangelegd. In dit deel van het duingebied komen namelijk ook woningen. De aanleg van dit deel van de duinen loopt daarom gelijk op met de afbouw van de woningen.

Extra vrachtverkeer, ook op rondje Milligerplas

Er wordt bij de werkzaamheden flink wat grond en zand af- en aangevoerd en dat betekent extra vrachtverkeer in en rondom de nieuwe buurten. Dat kan soms hinder of overlast veroorzaken. De gemeente probeert dit samen met de aannemers zoveel mogelijk te beperken. Op plekken waar overlast en hinder plaatsvindt, wordt met borden aangegeven hoe lang dat duurt.

Ook op de bouwweg bij de Milligerplas komt men tot en met juli 2021 vaker vrachtwagens tegen. Deze bouwweg gebruiken veel wandelaars en fietsers voor ‘het rondje Milligerplas’. Om dit rondje toch toegankelijk te houden, is met borden een afscheiding gemaakt tussen de rijbaan en het wandel- en fietsverkeer. Bij de oude wielerbaan is de route voor fietsers en voetgangers deels omgeleid. Vanwege het toegenomen vrachtverkeer vraagt de gemeente iedereen zelf ook goed op te letten en zich aan de borden te houden.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button