Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Wat doet de nieuwe omgevingswet met het belang van Zwolse inwoners?

Zwolle – In januari stuurden de Milieuraad en Natuurplatform Zwolle een brief aan de gemeenteraad om hun teleurstelling uit te drukken over het gebrek aan mogelijkheden van inbreng van inwoners van Zwolle bij omgevingsplannen. Blijkbaar hecht het gemeentebestuur alleen waarde aan goed vooroverleg met een besloten vereniging van vastgoedpartijen als het over gebiedsontwikkeling gaat. De bevolking en maatschappelijke organisaties worden pas achteraf over plannen geïnformeerd. Een wijze van handelen waarmee de gemeente
de participatie volgens omgevingswet die in 2023 ingaat onjuist interpreteert.

Grote betrokkenheid inwoners

Milieuraad en Natuurplatform herinneren de raad eraan dat op de gemeentelijke omgevingsvisie vorig jaar 120 zienswijzen werden ingediend. Vooral om Zwolle de meest milieuvriendelijke groeistad van Nederland te laten worden en tegen een door het gemeentebestuur voorgestelde excessieve economische groei. De betrokkenheid van inwoners en organisaties liet zien dat de natuurwaarden van het hele Zwolse grondgebied door onafhan-
kelijk onderzoek snel in kaart gebracht en door de gemeenteraad vastgesteld moeten worden. Natuurorganisaties hebben aangegeven graag mee te denken over de onderzoeksopdracht en de uitwerking van
het onderzoeksresultaat om ecologische zones voor biodiversiteit te behouden en te herstellen.

Leg afspraken met inwoners vast

Volgens de Milieuraad en het Natuurplatform verliest de gemeenteraad invloed en draagvlak als ze instemt met een voorstel om plannen met minder dan 30 woningen in bestaand stedelijk gebied door burgemeester & wethouders te laten afhandelen. 30 woningen zijn zeker in oudere wijken, zoals Assendorp, een omvangrijke in-
greep. Een ingreep waarvoor een ontwikkelaar straks binnen 8 weken toestemming kan krijgen zonder dat door de gemeente vooraf eisen gesteld zijn voor inbreng van betrokken buurtbewoners of organisaties.

Voor iedereen openbaar en transparant

Volgens de nieuwe omgevingswet blijft de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze participatie. Dat geldt ook voor een milieueffectrapportage als plannen aanzienlijke milieueffecten hebben. Milieuraad en Natuurplatform willen natuur en milieuwaarden, maar ook lucht-, hitte- en watergevolgen daarom vooraf onafhankelijk en openbaar toegankelijk onderzoeken. Bij dat onderzoek moeten belanghebbenden worden betrokken. Hun opvattingen en wat daarmee gedaan wordt, moet duidelijk worden vastgelegd.

Brief en informatie milieuraadzwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button