Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

VVD: ‘Wat wordt gedaan aan de overlast bij Leger des Heils opvang Zwolle Zuid?’

Zwolle – De VVD heeft van inwoners van Schelle (Zwolle-Zuid) signalen ontvangen dat ze overlast ervaren van de Leger des Heils-locatie aan de Burg. Van Walsumlaan. Het zou gaan om overmatig geschreeuw, wildplassen en het zwaar beneveld op straat liggen van bewoners van de opvang. “Dit alles draagt niet bij aan een veilig gevoel in de buurt en het draagvlak voor opvanglocaties. In tegenstelling tot voorheen zijn Leger des Heils medewerkers ook niet meer zichtbaar in de wijk.”, aldus de partij.

De signalen van de toename van de overlast komen vanuit de begeleidingscommissie die toeziet op een adequate uitvoering van het beheersplan,  welke is opgesteld voor de opvang. Het beheersplan moet overlast voorkomen en terugdringen. Op dit moment is onduidelijk welke acties het Leger des Heils onderneemt om te toegenomen overlast tegen te gaan. Daarom doet de VVD een beroep op de verantwoordelijk wethouder om het Leger des Heils te bewegen de beheersplannen na te komen. Ook wil de partij weten of de opvang niet te vol zit en of er mogelijkheden zijn om de gasten te laten uitstromen naar opvang in regiogemeenten. Hierover zijn schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder.

Gerelateerde artikelen

Back to top button