Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Versnelling proces energiebesparing is nodig

Zwolle – Om de in het coalitieakkoord uitgesproken ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn te realiseren is –
naast het overschakelen op duurzame energiebronnen- energiebesparing nodig. Dat blijkt uit een nota die wethouder Arjan Spaans stuurt aan de gemeenteraad van Zwolle.

De stijgende energieprijzen maken versnelling van dit proces urgenter en het college wil aansluiten bij het Nationaal Isolatieprogramma. Om tot een Zwols Isolatieprogramma te komen wil zij het gesprek met de stad
aangaan. Ze wil zorgen voor een gedeeld vertrekpunt (‘common ground’) door een vijftal uitgangspunten in te brengen en te toetsen aan inwoners(initiatieven) en zo’n 60 tot 80 belanghebbende en kennisdragende partners.

Besparen is noodzakelijk

Het college heeft in haar coalitieakkoord de ambitie uitgesproken om in 2040 klimaatneutraal te zijn. De
huidige energiebehoefte kan niet opgevangen worden met duurzame bronnen: het besparen van energie is noodzakelijk. De woningen in de stad zijn echter niet van de gemeente, en er is geen wetgeving die huishoudens tot besparing verplicht. Dat vraagt een actievere stimulerende en ondersteunende rol van de gemeente.

De stijgende energielasten betekenen een toegenomen behoefte van inwoners om te isoleren en een toenemende behoefte aan ondersteuning daarbij. Zeker voor financieel kwetsbare huishoudens is versnelling nodig de komende jaren.  Inwoners (zowel huurders als woningeigenaren) hebben, ongeacht hun inkomen, op zeer diverse wijze te maken met de (on-)mogelijkheden om over te gaan tot verdergaande isolatie- en besparings- maatregelen. Het college wil eerst goed met ze spreken om te bezien waar en hoe de gemeente kan
versterken.

Inwoner is belangrijk

Op basis van haar ervaringen met alle aspecten van de energietransitie in de gebouwde omgeving heeft het college een vijftal uitgangspunten verzameld. Het perspectief van de inwoners is leidend, voor bouwbedrijven en dergelijke moet het mogelijk worden om efficiënt te werken, buurt- en wijkinitiatieven worden versterkt met energiecoaches, kwetsbare huishoudens worden ondersteund, en het Nationaal Isolatieprogramma wordt optimaal bruikbaar gemaakt voor Zwolle.

Voorbeelden

De contouren van het kabinetsplan zijn al helder. Het houdt in:

De ambitie om ongeveer 750.000 koopwoningen via een lokale aanpak samen met gemeenten te
isoleren. Najaar 2022 komt het rijk met een nadere uitwerking
• Subsidies nemen toe
• Leningen worden goedkoper en meer toegankelijk voor kwetsbare huishoudens
• Verhuur is vanaf 2030 alleen toegestaan met energielabel C of lager. Woningbouwcorporaties
worden hierbij financieel geholpen, want met de afschaffing van de verhuurderheffing wordt extra
investeringsruimte voor corporaties vrijgemaakt.
• Samen energie besparen met laagdrempelige maatregelen, vooral voor kwetsbare huishouders in
een woning met een slechte energieprestaties.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button