Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Verslag: Zwolse gemeenteraad over Sociaal Domein

Zwolle – Maandagavond 1 mei was er in de gemeenteraad van Zwolle een themadebat over het Sociaal Domein. Onderwerpen daarbinnen waren: huisvesting jongeren, woon-zorg visie West-Overijssel, uitvoeringsagenda diversiteit en inclusie, inspectierapport Sociaal Wijkteams, ontwikkelingen rond vluchtelingen, veilig voelen van lhbti-kinderen, overbruggingsperiode samenwonen met bijstandsuitkering, uitvoering Gezond en Actief Leven Akkoord, en signalen rond de opvang van vluchtelingen in het Mercure hotel.

Alle partijen kwamen aan de beurt voor een bijdrage, waarna de wethouders Michiel van Willigen en Dorrit de Jong hun visie op de zaken gaven.

Wat betreft jongeren zegt wethouder Van Willigen dat het belangrijk is om de doelen te halen en dat jongeren gesproken worden. Doorstroom van de jongeren naar woningen is belangrijk. De wethouder maakt melding van het leefstijl loket, dat goed loopt. Er komen meerdere projecten uit voort. De samenwerking tussen zorg en sociaal domein is soms lastig. De aanpak ‘Kind op gezond gewicht’ is ook nog bezig. Daarbij is er een gezinsaanpak, systeemaanpak, en ketenaanpak, bijvoorbeeld met de Sociaal Wijkteams. Vroege aanpak zorgt ervoor dat er later minder problemen zijn.

Over mantelzorg, vrijwilligerswerk en respijtzorg zegt de wethouder dat het beleid nog niet klaar is.  Respijtzorg, bijvoorbeeld met verblijf, is tijdelijke opvang van een zorgbehoevende om zijn of haar mantelzorger te ontlasten. De urgentie hiervoor is gestegen. Er is een grote toename van mantelzorg nodig. Dit moet in de hele ketenaanpak terug komen.

Reactie wethouder Dorrit de Jong

Wethouder De Jong zegt dat de cijfers over jongerenopvang nogal generiek zijn, en dat kan beter. Er zijn ook onderzoeken naar wonen in de derde levensfase (ouderen). Mensen willen graag in hun eigen huis blijven wonen wanneer zij ouder worden. Dat zorgt ervoor dat er weinig huisvesting beschikbaar is voor jonge gezinnen. In de gebiedsontwikkelingen gaat Zwolle kijken wat hier aan te doen is, en wat nodig is. Daarover zijn gesprekken gaande met belanghebbenden. Stapje voor stapje gaat dit proces van start, en het wordt zo breed mogelijk getrokken.

De wethouder heeft geen signalen dat er te weinig vrijwilligers zijn in de zorg. Diversiteit en inclusie zijn belangrijk voor deze wethouder. Er komt brede aandacht voor het slavernijverleden en zij is in gesprek met anti-discriminatie organisatie Vizier-Oost. Ook met diverse religieuze organisaties zijn er lijntjes, zoals de Islam, Jodendom en SLAG.  Er is aandacht voor institutioneel racisme binnen de gemeente en er komt landelijk geld vrij voor Vizier.

De motie van de Hidden Disabilities Sunflower wordt verder opgepakt door de gemeente. Diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie wordt ook opgepakt, evenals het samenwonen in de bijstand. Het gaat bij dit laatste punt om een kleine groep, en de wethouder is niet bang dat dit verkeerd afloopt. Mensen in de bijstand die willen gaan samenwonen mogen nu een half jaar hun uitkering houden .

Zwolle vangt meer vluchtelingen op dan vereist, en derde landers uit Oekraïne kunnen terugkeren. De gemeente heeft geen signalen ontvangen van overlast bij de opvang van AMV’ers in het Mercure Hotel. Een leerwerktraject voor deze groep is wenselijk. Een voorbeeld van goede integratie is het nieuwe restaurant ‘Colorful Kitchen’.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune van het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ooklaterterug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn. 

Gerelateerde artikelen

Back to top button