Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Themadebat gemeenteraad over Klimaat en Energie

Zwolle – Maandagavond 16 januari 2023 werd er in de gemeenteraad gedebatteerd over de thema’s klimaat en energie.

Als eerste was GroenLinks aan de beurt om haar bijdrage te geven. Zij nam de tijd om het klimaatprobleem te adresseren. De urgentie is groot, zegt zij en noemt de vele voorbeelden van weersextremen die er zijn en groter worden. Het is belangrijk het probleem op vele punten aan te pakken, zoals met de energietransitie, het planten van bomen, aanpassen aan het weer, water opvangen, hittestress tegengaan en draagvlak creëeren bij betrokkenen. De stad moet in 2040 energieneutraal zijn, maar dat proces gaat nu nog niet snel genoeg. Er moet een warmtebedrijf komen, van en voor de stad.

Afvalbakken binnenstad

De PvdA sluit aan bij de analyse van GroenLinks en richt zich daarna op drie punten. Zij wil graag zien dat mensen in de binnenstad de afvalbakken erbuiten mogen gebruiken, omdat die een grotere opening hebben. Zij wil niet dat mensen voor één standaard maat moeten kiezen, maar per keer. De partij denkt dat mensen weer terug gaan naar het gebruik van benzineauto’s wanneer de laadpalen te duur worden.Ook wil zij weten of het college voorstander is van windmolens langs de gemeentegrenzen.

De VVD zegt dat er veel speelt in Zwolle met betrekking tot het klimaat, waaronder voor de portemonnee van Zwollenaren. Woningen moeten niet meer verwarmd worden met gas, vindt zij. Hoe precies, dat moet worden uitgewerkt. De maatschappelijke en financiële gevolgen moeten worden doorgerekend. Wat betreft het afvalbeleid ziet de partij foto’s van dumpingen op de socials. Zij wil graag van de wethouder weten hoe hij terug kijkt op de eerste twee weken van het Diftar beleid.

Dumpingen

De SP hekelt het Diftar systeem, zij ziet het als een boete voor afval. Ze ziet veel dumpingen, nu al. Ook het systeem voor luiers is onhandig volgens haar. Mensen krijgen een ‘walk of shame’ wanneer zij de zakken voor de luiers moeten ophalen, en vervolgens ver lopen om ze te storten.

Het CDA maakt het college van burgemeester en wethouders complimenten over het beleid op dit thema. Ze vindt dat er nog een hitteplan ontbreekt. Daarvoor overweegt zij een motie. Ze is blij met de inzet van meer laadpalen, en het plaatsen van meer formaten afvalcontainers. Het Talentenplein moet nog wel worden meegenomen.

Gemeentegrenzen

Swollwacht is blij dat er meer aandacht is nu voor gemeentegrens overschrijdende projecten met windenergie, zoals bij Zwartewaterland, Dalfsen en Staphorst. De RES 2.0 is waarschijnlijk klaar in 2023, en komt pas in 2024 voor de raad. Daar stelt de partij haar vragen bij. Ze kijkt naar de gevolgen voor  de hoge energierekening en inflatie voor werkgevers die hun personeel willen ondersteunen.

D66 kijkt naar de projecten in de energietransitie. Ook zij ziet dat de urgentie hier groot is. De doelen voor 2030 zijn niet meer ver weg, en snelheid maken is belangrijk. Duurzame energie is daarom nodig, maar ook verminderen van CO2 uitstoot en besparen van energie. Ze vraagt om een monitoring van de resultaten vooraf, van de plannen die er nu liggen. Op dit moment zijn er alleen gegevens achteraf. Voor vervanging van niet-herbruikbaar plastic bij evenementen wil zij graag een standaard glas, zodat het door de hele stad kan worden ingeleverd.

Gevolgen klimaatverandering

De ChristenUnie ziet ook nu al de gevolgen van de klimaatverandering en noemt als voorbeeld het nog sneller smelten van gletsjers en de groene weiden in de wintersportgebieden. De beste energie, zegt zij, is bespaarde energie. Zij is blij dat er gestreefd wordt naar het uitdoen van de verlichting in gebouwen ’s nachts. Ook aardgasvrij moet nog gerealiseerd worden. Er zou een rol moeten zijn voor aardwarmte. Het blijkt dat in Holtenbroek en de Aa-landen mensen nog weinig weten over het klimaatprobleem. Ze vindt het wel goed dat er een grote rol is voor de wij-bedrijven in de wijken.

Reactie wethouder Monique Schuttenbeld

Zij zegt dat Zwolle al lange tijd bezig is met het komende verbod op niet-herbruikbaar plastic bij evenementen. Oude voorraden mogen worden opgebruikt, en er komt geen verplichting voor het gebruik van zekere vervangers. Het streven is zo duurzaam mogelijk, dus bijvoorbeeld niet bekers van maïs uit Azië. Het voorbeeld van Leiden, dat D66 noemde, klopt niet. In Leiden zijn alleen de grotere evenementen betrokken. Ook blikjes en waterflesjes worden betrokken in de plannen.

Reactie wethouder Arjan Spaans

Deze wethouder wil de warmteoplossingen in de wijken actualiseren. Dat moet helder gecommuniceerd worden richting de transitie naar 2040. Mensen moeten weten wat zij zelf kunnen doen. De discussie over een eventueel warmtebedrijf liep niet gelijk op. De communicatie hierover neemt de gemeente nu onder de loep. De suggestie van D66 voor monitoring vooraf gaat de wethouder niet volgen, omdat dat best veel gaat kosten. Alle resultaten komen naar de gemeenteraad om er over te beraden.

Grootschalige opwek is niet hetzelfde als tekenen bij het kruisje, zegt de wethouder tegen Swollwacht. Er komt een MER, de gemeente is aan zet en de gemeenteraad wordt voorbereid. De wethouder ziet ook graag een grotere rol voor  de Climate Campus, bijvoorbeeld voor een kennisbank, living lab en inspiratietuinen. Aan een hitteplan wordt gewerkt door de gemeente en de laadpalen hebben veel voordelen.

Reactie wethouder Paul Guldemond

Volgens wethouder Guldemond zijn de resultaten van het nieuwe afvalbeleid volgens verwachting. Op 31 december gooiden veel mensen nog even hun zakken weg, en op 1 januari werkt de ROVA niet. Daardoor was het even spannend. Het aantal bijplaatsingen is verder niet meer dan in andere jaren. Mensen moeten er nog aan wennen dat het grofvuil op andere tijden wordt opgehaald. Er is volgens de wethouder in de Binnenstad een ontvlechting tussen bedrijfs- en particulier afval. Mensen kunnen blijven kiezen tussen 60 of 80 liter.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune in het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button