Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Levendige besluitvormingsronde Zwolse gemeenteraad

Zwolle – Maandagavond 10 juni 2024 was er een besluitvormingsronde in de gemeenteraad van Zwolle. Er gebeurde veel. Zo was er inspraak van een aantal studenten aan de Van der Capellen scholengemeenschap. Zij deden een onderzoek naar zwerfvuil.

Uit hun onderzoek bleek dat de belangrijkste categorieën die ze vonden, bouwmateriaal zijn, rookgerelateerd afval, en vuurwerkafval. Al deze dingen zijn zeer schadelijk voor natuur en mens. Zij hadden voor elk van de categorieën een oplossing. Die is gezocht in vergunningen en verboden. Bijvoorbeeld dat aannemers verplicht worden hun afval op te ruimen, dat er een landelijk verbod komt op sigaretten filters en er geen plastic bevattend vuurwerk mag worden verkocht. Er zijn ook andere categorieën vuil gevonden, die zijn te lezen in het zwerfafvalcompas.

Burgerberaad

Leden van het Burgerberaad presenteerden hun rapport aan de gemeenteraad. Daarbij lieten ze een filmpje zien over hun proces. Iedereen is erg lovend over de resultaten. Er zijn 38 adviezen gedaan, waarvan er 32 zijn aangenomen. Ook minderheidsstandpunten kwamen aan bod, en men is van plan de uitkomsten uiterst positief te nemen. Het onderwerp van het Burgerberaad was Zwolle energieneutraal.

Een vervanger bij de fractie voor de ChristenUnie van raadslid Marieke Herweijer is aangesteld. Zijn naam is Gert-Jan Bouma. De regionale werkgroep vraagt aandacht voor de presentatie van het windbeleid. De VVD vraagt om een twee minutendebatje over het warmtenet, omdat zij niet uit de voeten kunnen met  de informatie die er nu is.

Diverse partijen maken zich zorgen over de defecte roltrappen op het station Zwolle. Dit is storend voor mensen met een beperking. Wethouder Gerdien Rots geeft aan dat de onderdelen ervoor besteld zijn, maar dat de levertijd langer is dan gedacht.

Een technische briefing wordt ingelast over de dashboards jeugdhulp en Sociaal WijkTeams, op verzoek van D66. Ook is er een meerderheid gevonden voor het agenderingsverzoek van de SP voor een rondetafelgesprek over de leegstand op Dokter Spanjaardweg 11.

Warmtenet

Wat betreft het warmtenet kijkt de VVD naar de zes maanden vertraging die het proces heeft opgelopen, en wil zij weten in hoeverre er nog risico’s zitten in deze plannen. Is het echt noodzakelijk om dit in te voeren, of kunnen oude verwarmingsketels langer mee dan alleen de boekhoudkundige waarde, vraagt de partij zich af. Swollwacht doet ook een duit in het zakje en meent dat er onvermijdelijk hoge aanlegkosten zijn voor dit project, en dat daarna de zaken er beter voor komen te staan. De partij is beducht voor een punt waarop terugkeer niet meer mogelijk is.

Wethouder Arjan Spaans reageerde op het mini-debatje door te zeggen dat er ontzettend veel afhankelijkheden zijn in het proces. Bijvoorbeeld wet- en regelgeving en partnerschappen. De opgelopen vertraging is niet schokkend, zegt hij en wanneer het onverhoopt niet zou lukken, hoeft de gemeente maar 50% van het geïnvesteerde bedrag terug te betalen. Dat vindt de wethouder een aanvaardbaar risico.

Een aantal nota’s over begrotingen, subsidies en jaarverslagen zijn unaniem en direct aangenomen.

Ethische commissie

Aan het eind van de vergadering waren er nog een flink aantal moties. Zo is er een motie aangenomen om de ethische commissie van de gemeente te versterken en haalde de motie voor het centraal stellen van digitale veiligheid het niet. Men wil deze veiligheid wel, maar niet zo dichtbij als het voorgestelde centraal thema. Ook een motie met de vraag om het archief te versterken, is verworpen.

Schepencarroussel

Op het verzoek van de ChristenUnie om meer historische schepen naar Zwolle te halen, werd negatief gereageerd door de PvdD en Volt omdat historische schepen vervuilend zijn. Wethouder Schuttenbeld ziet hier echter wel kansen voor meer levendigheid in de stad. De motie voor deze schepen is aangenomen.

Twee moties zijn op de valreep aan de vergadering toegevoegd. Ze gaan over het eerder losmaken van een BKR regeling voor mensen die een schuldentraject hebben doorgelopen. Deze motie is aangenomen.  En er is een motie om meer bewustzijn te kweken bij inwoners over waterveiligheid, in de stad, die unaniem is aangenomen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune van het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn. 

Gerelateerde artikelen

Back to top button