Nieuws uit ZwollePolitiek

Verslag: Gemeenteraadsvergadering over gezondheid en grondbeleid

Zwolle – Maandagavond 25 oktober was er een gemeenteraadsvergadering over de beleidsagenda gezondheid 2022-2026, het lokaal preventieakkoord gezonde leefstijl en de toekomst van het grondbeleid in Zwolle.

Voor het eerst werd er weer vergaderd op locatie in de Raadzaal, publiek was ook weer welkom. De eerste spreker in het debat was het nieuwe raadslid voor D66, Erna Kerkhof. Zij besprak de gemiste kans van het college om al voor de conceptie te werken aan de gezondheid van vrouwen, dus voordat zij zwanger worden. Dat zou al heel veel gezondheidswinst opleveren. Wethouder Michiel van Willigen zei daarop dat er al van alles wordt gedaan aan tienerzwangerschappen in het programma ‘Nog nietzwanger’ en het programma ‘Think’ over weerbaarheid. Dat is volgens D66 nog niet genoeg.

Geen zorgen

Selma Hoekstra van de PvdA had het over positieve gezondheid. Zij citeerde Machteld Luiten, die zegt: als je loslaat, heb je twee handen vrij. Dus wanneer je geen geldzorgen hebt, geen zorgen over schoolgaande kinderen, huis, werk etcetera, dan ben je pas echt gezond. Er moet een brede kijk op gezondheid komen en daar is nog veel winst te behalen. Ook met name mentale gezondheid is een groot onderwerp.

Bert Sluijer sprak namens de SP en hij zei dat de ambitie om de verschillen in gezondheid tussen inwoners te verkleinen hen als muziek in de oren klinkt. De SP is blij dat het per wijk wordt aangepakt, maar volgens hen moeten de mensen die problemen hebben in andere wijken ook aan de beurt komen. Ook de SP vindt de aandacht voor positieve gezondheid een goed idee. Eigen kracht mag echter niet in de plaats komen van goede zorg, als deze echt nodig is. Het is van belang dat iedereen in Zwolle kan meedoen, ook dat bevordert gezondheid.

Vitaal ouder

Gerdien Rots van de ChristenUnie wil dat Zwolle zich laat inspireren door de Blue Zones, plekken op aarde waar de mensen vitaal ouder worden, maar ook in totaal ouder dan bij ons. Dat komt door een gezonde leeftstijl. Gezond zijn is gezond doen, zegt zij. De urgentie voor een gezonde leefstijl is groot. Hart- en vaatziekten bijvoorbeeld, of kanker, veroorzaken veel sterfgevallen. Het aantal jongeren met een ongezonde leefstijl neemt toe.

Harold van Vilsteren deed het woord voor het CDA. Hij zette vooral in op het bevorderen van een gezonde voeding. Niet alle boeren kunnen zomaar de omslag maken naar biologisch, maar schoolkantines en sportkantines kunnen wel gezonder worden. Voeding heeft heel veel invloed op de gezondheid van mensen. Door verkeerde voeding kan men te weinig energie hebben en dat heeft invloed op de prestaties.

GroenLinks werd vertegenwoordigd door Simone Boshove. Volgens haar gaan geluk en gezondheid hand in hand. Iedereen zou dezelfde basis moeten hebben voor geluk en gezondheid. Daar horen onder andere ook sociale contacten en zingeving bij.  Zij wil rekening houden met verschillende scenario’s en doorgaan met de gesprekken in de stad die gestopt waren vanwege corona.

Geen betutteling

Monique Bakker sprak namens de VVD. Zij vinden een actieve rol voor de gemeente op dit onderwerp een goed idee. Zij wil er echter voor waken dat het in Zwolle niet de kant op gaat van Amsterdam, waar de bevolking verplicht wordt om 50% plantaardig te eten en waar shoarmatenten en hamburgerketens worden geweerd.  Dat was de wethouder met haar eens. De VVD sluit zich aan bij degenen die zeggen dat meedoen van belang is voor de gezondheid. Zij zoekt samenwerking met Tiem en met de verzekeraars voor eventuele financiering.

Swollwacht sloot de rij af en zei dankbaar te zijn voor het rapport en de adviezen van de participatieraad. Gezondheid is een groot goed, en de invloed van corona moet worden weggewerkt. Mensen zijn door corona minder gaan bewegen en ongezonder gaan eten. Ook kennen zij meer stress. Volgens haar moet er meer gedaan worden aan de voorkant van de zorg en moet de lat daar hoger komen te liggen.

Het grondbeleid

De opinienota toekomst grondbeleid is in januari 2021 al besproken in de gemeenteraad in een debat. In een opinienota is de raad gevraagd een voorkeur uit te spreken over het voortzetten van het huidige grondbeleid. En over de manier waarop men financieel en/of maatschappelijk rendement nadrukkelijk op moet nemen in de doelstellingen van het grondbeleid. Ook gaat het erover in hoeverre de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) zou moeten verkleuren naar een volledige rapport over de maatschappelijke effecten.

De partijen kwamen er samen niet uit en ook wethouder René de Heer zei dat het niet goed mogelijk is om aan ieders wensen te voldoen. De politieke verschillen zijn daarvoor te groot. Zo wil de VVD bijvoorbeeld dat het grondbeleid vooral financieel blijft, waardoor er maatschappelijke projecten kunnen worden betaald uit de opbrengsten van het grondbeleid. GroenLinks daarentegen wil juist dat de nadruk meer komt te liggen op het maatschappelijke ook aan de voorkant, dus bij de projecten voordat het maatschappelijk rendement nu in zicht komt.

Doelen ingebed

Veel maatschappelijke doelen zijn volgens de wethouder al ingebed in het grondbeleid, omdat het gaat over woningen, bedrijven en natuur. Dit zijn ook maatschappelijke onderwerpen. Het is mogelijk dat Zwolle in de toekomst meer grond buiten het eigen gebied gaat kopen, maar het is ook niet ondenkbaar dat er gronden worden afgestoten, dat ligt geheel aan de situatie. Het mandaat om hierover te beslissen ligt bij de gemeenteraad. Actief grondbeleid door de gemeente is daarbij geen heilige graal.

De mogelijkheid is geopperd om gepachte gronden aan voorwaarden te laten voldoen, bijvoorbeeld van biodiversiteit. Dat zou dan ook moeten gaan gelden voor alle andere grond. Volgens de wethouder is men hier al mee bezig.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en mee te maken op de tribune in het gemeentehuis en via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de stukken en de agenda te raadplegen. De vergadering start om 19.30 uur. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button