EconomieNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVerkeerVoorpagina

Verslag: Gemeenteraad Zwolle debatteert over mogelijkheid Railterminal Hessenpoort

Zwolle – Maandagavond 21 februari was er in de gemeenteraad van Zwolle een debat over een mogelijk vervolgonderzoek voor het vestigen van een railterminal op bedrijventerrein Hessenpoort.

Door de verwachte groei van de stad zal de regionale bereikbaarheid beperkt zijn, en vindt men een railterminal wenselijk voor een versterkte bedrijvigheid. Doel van de terminal zal vooral zijn dat het vervoer van goederen niet meer over de weg gaat, maar liefst per (elektrisch) spoor. Dat zou de milieu- en CO2 belasting omlaag brengen.

Jur Knotte gebruikte zijn inspreekrecht als voormalig deskundige in de logistiek. Hij onderschrijft de noodzaak van verkeer over water en spoor boven de weg. Echter een verbinding met Oost-Europa voor het goederenvervoernet ziet hij niet zitten. Daarvoor zou je dan beter andere gebieden voor kunnen gebruiken, zoals Bremen, Hamburg, Malmo etcetera, omdat er geen railverbinding is door Duitsland.

Economisch sterk

Het CDA begon zijn bijdrage met te zeggen dat Zwolle economisch steeds sterker wordt, en dat er een groei komt naar 10.000 banen. 7.000 daarvan zullen worden ingevuld door mensen van buiten Zwolle. Moeten we dat willen, zegt het CDA, of moeten we de banen creëren waar de mensen wonen. Er is nog geen handtekening onder de plannen voor de railterminal. Een goederentrein vervangt echter 165 vrachtwagens, en dat is een mooi resultaat. De inzet van financiële middelen van de rijksoverheid is een mooie zet, zegt de partij. De spreiding van arbeid in de regio is echter nog niet meegenomen in de plannen, bijvoorbeeld voor het effect op klimaat, flora en fauna en meer inwoners in de stad.

De VVD is pontificaal voor het plan, en wil het zo snel mogelijk invoeren. Groei van infrastructuur is volgens haar goed voor de totale economische groei van de stad. Familiebedrijven en start-ups maken de stad, zegt zij en zorgen voor een fijn leven. Zij denkt wel dat er veel extra verkeer gaat ontstaan op plekken waar het overladen bij de railterminal gaat gebeuren. Daarvoor zoekt de partij oplossingen bij de wethouder. Ook wil zij graag meerdere soorten subsidies betrekken bij het proces.

Milieuvriendelijk

GroenLinks is voorstander van het vervoer per trein dat in de plaats komt van vervoer over de weg. Zij wil wel graag meer onderzoek naar de milieuvriendelijkheid. Ook de spoorverbinding met Duitsland ligt niet helemaal lekker, zegt de partij. De gebruikte onderzoeken uit 2016 zouden moeten worden aangepast, omdat de wereld sindsdien echt veranderd is. Gemeenten Elburg en ’t Harde zouden ook moeten worden betrokken. Het besluit moet gebaseerd zijn op de kosten en baten.

De ChristenUnie zegt dat in Nederland 11% van de CO2 uitstoot ontstaat door goederenvervoer. Dat is aanzienlijk. Groene groei is niet mogelijk, zegt zij, en streven naar een economie van het genoeg is belangrijk. De vraag bij dit project is of het daadwerkelijk CO2 bespaart, of dat er slechts een extra mogelijkheid naast de bestaande wordt gecreëerd. Zij wil niet dat het onderzoek zich alleen richt op Hessenpoort, voor de vestiging van de terminal, maar dat men ook andere locaties meeneemt.

Complex

D66 vindt het een complex onderwerp. Op het eerste gezicht lijkt het niet moeilijk, maar het economisch perspectief moet niet de circulariteit, leefbaarheid, natuur en ruimte in de weg staan. Er is een model-shift gewenst en dat vindt de partij prima. Er komen echter wel extra verkeersbewegingen in de stad. Zij worstelt ermee hoe dit af te wegen, en wat de vervolgstappen moeten zijn.

De PvdA vindt dat de plannen uitstekend passen in de groene toekomst die de partij voor zich ziet. Zij ziet wel een bottleneck ontstaan bij een zekere brug in Duitsland. De wethouder kijkt echter niet naar alle landen op dit moment, de plannen voeren (vaag) zelfs tot in China en verder. Als er grotere zorgen komen in Nederland, bijvoorbeeld door oorlog, is de railterminal zeker niet meer onze grootste zorg, zegt de PvdA.

Realiteit

De SP wil denken  in mogelijkheden en de realiteit niet uit het oog verliezen. Er moet een goede landschappelijke inpassing komen voor de eventuele railterminal. Natuurwaarden, bereikbaarheid en energietransitie moet men meenemen in de verwerkelijking. De Maatschappelijk Kosten en Baten Analyse (MKBA) moet gericht zijn op risico mijding. Het project gaat zoals het er nu uitziet 60 miljoen kosten, en dat moet goed besteed zijn.

De PvdD ziet absoluut geen heil in het uitbreiden van de economie in Zwolle. Het zou immers alleen maar het klimaatprobleem verergeren. Groene groei bestaat niet volgens de partij. Aan- en afvoerwegen zullen met deze plannen meer bewegingen krijgen. Hoe denkt de gemeente er dan voor te zorgen dat de CO2 uitstoot omlaag gaat, vraagt zij. Ook maakt zij zich zorgen over de inspraak van de gemeente Dalfsen, op wiens grondgebied een deel van de activiteiten gaan plaatsvinden.

Volt is vooral voorstander van het aanvragen van verschillende soorten Europese subsidies, die elk weer een eigen maatschappelijk doel hebben. Zij denkt wel dat de railterminal kan bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Wel maakt zij zich er zorgen over dat de treinen 2x door de stad moeten, vanwege de vormgeving van het spoortraject.

Reactie wethouder Paul Guldemond

Wethouder Guldemond benadrukt in zijn betoog met name dat we nog maar aan het begin staan van de planning van de railterminal op Hessenpoort. Het onderzoek dat voorligt gaat vooral over de financiële en technische haalbaarheid (intern) van de plannen. De gemeenteraad wordt gevraagd te besluiten of vervolgonderzoek wenselijk is. De besluitvormingsronde daarvoor is op 13 maart.

Bedrijven met belangstelling voor de plannen hebben zich al gemeld, dat zijn vooral grote verladers. Het is ook de bedoeling dat alle betrokkenen een deel van de plannen bekostigen. Het project vraagt een hoop ruimte, en geen enkele gemeente staat er echt om te springen. Dat komt omdat ze ook afwegingen moeten maken voor woningbouw en andere ruimtelijke beslissingen.

De wethouder verwacht dat het vervoer van goederen per spoor inderdaad milieuwinst zal gaan opleveren, en dat de vervoersbewegingen zich gaan verplaatsen van de weg naar het spoor. Het wordt niet alleen een project van de Port of Zwolle. Multimodaliteit is één van de toverwoorden het project. De relatie met de railterminal in Coevorden moet worden bezien.

Wethouder Guldemond wil ook kijken hoe de plannen vallen in de Spoorzone en gaat ervanuit dat het de ambitie is om de gehele terminal en route te elektrificeren.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune van het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn. 

Gerelateerde artikelen

Back to top button