Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Gemeenteraad themadebat over stadsontwikkeling

Zwolle – Maandagavond 4 juli was er in de gemeenteraad van Zwolle een themadebat over de leefomgeving en stadsontwikkeling. Zeven aan elkaar gerelateerde informatie nota’s werden besproken.

Er was een insprekersduo over de situatie bij de woonark van Turfmarkt 14, Lodewijk Lindemulder en mevrouw Hulst. Zij haalden het feitenrelaas over de gebeurtenissen hier met het bestemmingsplan aan en meldden dat het geen goed plan is om in het beschermd stadsgezicht op deze plek een heel grote woonarkvilla te plaatsen. Ze wil graag dat de gemeente er nog iets aan doet, maar dat is lastig omdat het bestemmingsplan onherroepelijk lijkt.

De SP hekelt de toegankelijkheid van de nieuwe fietsenstalling op het station voor mensen die niet goed ter been zijn. Dit is tevens een groeiende groep vanwege de vergrijzing. Er zijn maatregelen genomen op het station, zoals een borstelbaan en een rubberband bij de trappen. Ook is er de mogelijkheid om in een speciale stalling voor Buiten Model Fietsen (BMF) te stallen, zoals scootmobiels en driewielers, en voor minder validen. Zij kunnen hiervoor een sleutel aanvragen. Volgens de SP echter zijn er nog mensen die bij deze maatregelen tussen wal en schip vallen, zoals mensen met een prothese.

GroenLinks is tevreden over de nieuwe fietsenkelder, maar wil ook graag meer aandacht voor de minder validen. Zij kijkt naar het KRW (Kader Richtlijn Water) en ziet dat de waterkwaliteit in de periode 2009-2021 niet is verbeterd. Het rijk heeft maatregelen genomen, maar de doelen zijn niet gehaald. Zij wil voorkomen dat het gaat escaleren, zoals bij het stikstofprobleem.

Swollwacht wil vooral graag dat woningen in Zwolle alleen worden toegewezen aan Zwollenaren in verband met de moeilijkheden om aan een huis te komen. Andere partijen vinden het cijfer van 80% dat aan Zwollenaren wordt toegewezen genoeg, en attenderen Swollwacht erop dat er ook nog mensen vanuit Zwolle naar elders vertrekken.

De PvdA gooit ook alle ballen op de toegankelijkheid van de fietsenstallingen op het station, met ongeveer dezelfde argumenten als de SP. Er is de behoefte aan systemen die simpel zijn, en toegankelijkheid en inclusiviteit houden in dat minder validen hetzelfde kunnen doen als ‘gewone’ mensen. Volgens wethouder Gerdien Rots is het nodig dat minder validen een pasje of sleutel krijgen om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de regeling. Het is ongeveer vergelijkbaar met de minder-validen parkeerkaart, alleen wordt de aanvraagprocedure soepeler.

De PvdD neemt het onderwerp water onder de loep. De leefomgeving heeft te lijden van vervuiling en overlast van uitstoot. De drinkwaterbedrijven staan alleen voor de doelstelling om in 2027 schoon water te leveren. Mest, landbouwgif, medicijnresten, hormonen en chemisch afval bedreigen de waterkwaliteit. Het beleid over lozingen wordt niet aangepakt vanwege de geborgde zetels van bedrijven en agrariërs in het waterschap. De PvdD wil graag aan de voorkant weten hoe het met de waterkwaliteit staat.

Het CDA is niet zo tevreden met de resultaten van het themadebat. Het lijkt volgens haar een samen geraapt zooitje, en de discussie is te verspreid. Zij spreekt zich uit voor openbare toiletten op het station, die nu niet geplaatst zijn door de NS. Het bestemmingsplan voor de Turfmarkt wil zij alsnog terugdraaien.

De ChristenUnie is blij met de 53 miljoen aan rijksgeld die vanuit de rijksoverheid naar Zwolle komt voor de bouwopgave. Wel vraagt zij zich af waarom er voor de Zwartewaterallee nog niets beschikbaar is. Volgens de wethouder is dit nog niet bekend, en houdt zij de vinger aan de pols.  Zij wil dat er prestatieafspraken worden gemaakt met de provincie vanwege de maatregelen van minister De Jonge. Wat betreft Turfmarkt 14 is de ontwikkeling niet wat zij wil, en zijn soortgelijke situaties vaker voorgekomen. Daar zouden lessen uit moeten worden getrokken.

D66 ziet dat de ligging van Zwolle in een waterdelta bepalend is. Vanwege de verandering van het klimaat en de waterkwaliteit is er actie nodig. Zij is bang dat bouwprojecten kunnen worden stilgelegd voor het waterprobleem, net zoals bij het stikstofprobleem. Volgens wethouder Gerdien Rots is het probleem van de waterkwaliteit ingewikkeld. Er zijn 100 vervuilende stoffen vastgesteld, en wanneer er één in het monster zit, is het water al vervuild. Ook is er de meting, waarbij er verschillen zijn tussen waterstromen en afgezonderde plekken, die het moeilijker maken. Er wordt wel goed samen gewerkt tussen Rijkswaterstaat, het waterschap en de Omgevingsdienst.

De VVD is blij met de vragen van GroenLinks over de kader richtlijn water. De situatie nu stelt echter niet gerust. De KWR mag niet de tweede stikstofcrisis worden. Het college van burgemeester en wethouders moet daarom een actieve rol pakken. Ze wil een plan van aanpak en een evaluatie. Ook tekent zij aan bij de verkeerssituatie aan de Katerdijk dat ook andere kruisingen in de stad gevaarlijk kunnen zijn door bijvoorbeeld groen dat de zichtlijnen verstopt zijn. Wethouder Gerdien Rots gaat hier zeker naar kijken.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te bekijken op maandagavonden vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis en via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is tevens later terug te zien. Ook zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button