Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Gemeenteraad over Noorderkwartier en Kamperpoort

College en raad zetten voorzichtige eerste stapjes

Zwolle – In de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 7 juni is gedebatteerd over de gebiedsvisies Nieuwe Veemarkt en Meeuwenlaan, en over de startnotitie voor het Noorderkwartier. De gloednieuwe wethouder Gerdien Rots ging in op alle vragen en opmerkingen van de fracties. Zij herkent enthousiasme bij alle partijen voor de plannen rondom Nieuwe Veemarkt en Meeuwenlaan. Klimaatadaptatie, groen, wonen en voorzieningen gaan er hand in hand in de plannen. De meeste partijen maakten zich druk over de mobiliteitstransitie, waarover de wethouder zegt dat het doel is een beter en mooier Zwolle.

Mooie plek

Diverse sprekers zien de nieuw vorm te geven wijk Kamperpoort als een plek waar ze zelf ook zouden willen wonen, zo ook de wethouder. Zij haalt een uitspraak van voormalig wethouder Ed Anker aan: hij wilde de wijk ‘heel’ maken, dat wil zeggen aan sluiten bij de geschiedenis van het gebied. Daar is ook groots onderzoek naar gedaan. Er wordt ook gekeken wat de mogelijkheden zijn om de bogenhal van de IJsselhallen te behouden, en een nieuwe functie te geven, evenals men kijkt naar de Elbertschool en de Jumbo daar in de buurt.

Er zijn veel mensen die hebben meegepraat over de toekomst van deze wijk, zoals inwoners en ondernemers in het gebied. Belangrijke ambities zijn volgens wethouder Rots toekomstbestendigheid, klimaatadaptatie en circulariteit. Ook kijkt zij naar ruimte voor natuur, experimentele woonvormen, zorg en studentenwoningen.

Prijscategorieën

De verschillende percentages van goedkope en duurdere woningen zijn al vastgesteld in de vorige coalitieplannen, en blijven nu dus aangehouden. Wel wil de wethouder kijken of dit kan worden aangepast ten goede van de goedkopere woningen.

Groen komt nadrukkelijk terug in de wijk, en het gedeelte dat nog niet wordt vernieuwd, kan hier ook gebruik van maken. Men gaat proberen zo veel mogelijk met duurzame materialen te bouwen. Gevelgroen, zoals de oppositie vroeg, zou een goed idee zijn.

De wijk ligt dicht bij het station, en partijen willen voorkomen dat het een doorgangsroute wordt voor de bezoekersstroom naar de nieuwe eventlocatie (i.p.v. voormalige IJsselhallen). Er zijn diverse ideeën geopperd voor onderdoorgang spoor en weg en dergelijke. De wethouder zal daarnaar kijken. Verder wil zij het STOP-principe verder doorvoeren (Stappen, Trappen, OV, Personenauto). Er moeten mooie looproutes komen.

Mobiliteitshubs zijn het idee in plaats van het parkeerdek Eekwal, dat opgeheven gaat worden. Daar komt een onderzoek voor. De bedoeling is dat er mooi gewandeld kan worden in de Kamperpoort.

Er komen naar  verwachting 1.300 woningen, de VVD wil er 1.500 inclusief hoogbouw. 20 tot 30% van de bouw zou voorzieningen moeten worden.

Noorderkwartier

Wethouder Monique Schuttenbeld heeft de portefeuille van dit gebied. De plannen zijn groots, er komen rond de 500 woningen, en de plek wordt autoluw. Ook is er veel plek voor culturele hotspots, zoals bijvoorbeeld een openluchttheater. De plannen staan nog wel in de kinderschoenen. De VVD maakte zich er vooral druk over dat de Thorbeckegracht niet wordt aangepakt. De gebieden eromheen wel. en dus is dit gebied een rare uitzondering. Wethouder Schuttenbeld belooft hiernaar navraag te doen.

D66 wil graag terug zien wat de meer concrete plannen zijn, maar dat kan niet volgens de wethouder, omdat dit een startnotitie is, en dus helemaal aan het begin van de cyclus staat. Hierna moet nog een gebiedsvisie en een stedebouwkundig plan komen. Naarmate het proces vordert, zijn de handtekeningen van de deelnemende partijen meer waard, en kunnen ze het dus ook niet zomaar meer van de hand doen.

Er waren veel vragen over het parkeren. De parkeergarage Noordereiland, met 800 plekken, gaat verdwijnen. Daarvoor in de plaats moeten mobiliteitshubs komen, onder andere bij Diezerpoort winkelcentrum. Ook de parkeergarage Katwolderplein is ooit bedoeld geweest als vervanging van de genoemde parkeergarage. De plannen en de onderzoeken moeten nog plaatsvinden. Er word niet zomaar over bewoners heengewalst die nu een parkeervergunning hebben.

Swollwacht wilde vooral weten hoe wordt omgegaan met eventuele bodemverontreiniging op deze plek. Volgens de wethouder is er bekend wat er voorheen op het terrein stond, zoals een gasfabriek. Dat betekent een risico voor bodemverontreiniging. Een eventuele verontreiniging laat zij niet de plannen bederven.

Functies

GroenLinks kijkt vooral naar de mogelijkheden voor meer cultuur in het gebied, niet alleen de grote partijen die er nu zitten zoals De Spiegel, Hedon en De Librije. Het CDA wil Hedon verplaatsen zodat het meer kan groeien. In het gebouw van Collectie Overijssel (voormalig HCO) zouden meer exposities moeten komen.

Een Tiny Forest op de plek vindt de wethouder een uitstekend idee. De kans is groot dat er straks meer ruimte is voor groen. Het idee van Volt om een mobiliteitsmakelaar aan te stellen zoals ook in Assendorp is gedaan verwerpt de wethouder, omdat het Noorderkwartier een heel ander soort plek is. In Assendorp gaat het vooral om bestaande bouw, in Noorderkwartier veel nieuw.

Het idee om onderzoek te doen naar de vorming van wooncoöperaties omarmt de wethouder. Dit was ook een vraag van Volt, maar staat al in de plannen.

De ChristenUnie wil plannen maken voor 3/30/300. Dat betekent dat er 3 meter voor de woning groen is in de straat, op 30 meter in de wijk en op 300 meter afstand een park. Ook hiernaar wil de wethouder kijken, zij vindt dit een sympathiek plan.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 1.30 uur in het gemeentehuis en via de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is tevens later terug te kijken. Hier zijn ook de agenda en stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button