Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Gemeenteraad over middenhuurwoningen en jeugdhulpkosten

Zwolle – Maandagavond 30 mei 2022 debatteerde de gemeenteraad van Zwolle over de nieuwe verordening voor middeldure huurwoningen en de uitgaven bij de jeugdhulp.

De gemeente wil dat minimaal 10% van de nieuw te bouwen woningen in de categorie middeldure huur vallen, en dat die woningen minimaal 20 jaar in die categorie blijven vallen. De debatvraag is op welke punten deze verordening nog kan worden verbeterd.

Geen wonderen

De PvdA is blij met de verordening, maar wel realistisch. Zij verwacht er geen wonderen van. Zij vindt de term middenhuur misplaatst, omdat het voor mensen met een modaal inkomen wel 40% van hun inkomen betreft. Daarom wil zij eerder een uitbreiding van de sociale huursector. De toegestane huurstijging van 1% boven de inflatie voor mensen die meer gaan verdienen, vindt zij ongepast. Een brood wordt ook niet duurder wanneer je inkomen omhoog gaat. De regeling is te veel gericht op de prijs in plaats van de kwaliteit.

De SP ziet dat steeds meer mensen geen betaalbaar huis kunnen vinden. Zij wil om die reden vooral dat er meer gebouwd gaat worden in de sociale sector, omdat de middeninkomens de middeldure woningen niet willen (te duur). Zij heeft hetzelfde voorbehoud over de inflatie als de PvdA.

Het CDA is blij dat er voortvarend te werk wordt gegaan met het bouwen van middeldure 1 en 2 woningen. Sinds 2017 is er al gewaarschuwd voor een tekort van deze woningen. Mensen met te weinig inkomen om een huis te kopen betalen nu de hoofdprijs bij particuliere verhuurders. Het CDA ziet het als nadeel dat er vooral gestuurd wordt op m2 prijzen, en de doelgroep ouderen mist zij in de plannen. Zij vraagt zich af wie de doorstromers zijn, welk soort huis zij achterlaten en waar grote gezinnen terecht komen. Er zou geen scheefgroei in de huurprijzen mogen ontstaan. De grondprijzen zijn nog te hoog voor ontwikkelaars, en starters moeten aan bod kunnen komen.

Kwaliteit

D66 vindt dat huurwoningen er niet alleen zijn voor mensen die niet kunnen kopen, maar ook voor mensen die de vrijheid van een huurwoning willen. Het koppelen van de huurprijs aan het grondoppervlak gaat ten koste van de kwaliteit, zegt zij. Verduurzaming moet vorm krijgen bij nieuwe woningen.

De ChristenUnie ziet dat deze verordening slechts één van de maatregelen is voor een beter woonbeleid in Zwolle. Er is een spanning tussen kwaliteitseisen en betaalbaarheid. Zij wil weten van de wethouder of er ook een andere verdeling mogelijk is dan middenhuur 1 en 2. En waarom de 20 jaar in de prijscategorie geen 30 jaar is, het gaat immers om een generatie lang wonen? Er is schaarste van grondstoffen en personeel. Misschien is het handig om te kijken naar parkeernormen. De CU wil graag in de wijken verbindingen tussen verschillende soorten bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld rijk en arm.

De PvdD vindt het belangrijk dat woningen betaalbaar blijven, en dat er een passende woning komt voor iedereen. De vaste lasten stijgen bij iedereen, dus is dit nog meer nodig. Zij mist in de plannen nog het ombouwen van kantoorpanden en de aanpak van leegstand. Ze wil fors meer sociale huurwoningen. Er moeten grenzen komen in hoever de huur mag stijgen.

Regulering

De VVD zegt dat zij het jammer vindt dat er meer regulering komt voor de woningbouw. Door betaalbaarheid te reguleren, wordt de beschikbaarheid niet groter. Zij hamert op vooral bouwen, bouwen, bouwen en vraagt zich af wat het effect wordt van het stapelen van regelingen wanneer ook de regelingen vanuit de rijksoverheid naar de gemeenten toe komt. Welk type woningen wordt nu minder gebouwd wanneer er meer middeldure huur komt?

GroenLinks vertelt dat een zelfstandige woning een grondrecht is. Zij is blij met de aandacht nu voor de woningmarkt. Het is goed dat er een regeling is die de doorstroming  bevorderd, die ingepast gaat worden binnen een landelijke regeling. Het is een ongewenst gevolg dat de huurprijzen buiten de bandbreedte kunnen groeien met deze plannen. Het inspelen op de effecten van de woningmarkt is complex, maar GL verwacht een positief effect  van de voorliggende regeling. In het coalitie akkoord komt een regeling voor 20% middenhuur, meer dus dan nu.

Swollwacht wil dat beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen de grootste prioriteit wordt. Zij wil deze verordening plaatsen in een context. Integrale afwegingen met andere bouwprojecten zijn nodig. Het toezicht op de prijsstijgingen is te moeilijk, daarom wil Swollwacht dat de wooncorporaties de middeldure huurwoningen gaan bouwen, zodat handhaving gemakkelijker wordt.

Volt memoreert dat de wooncrisis ook in Zwolle groot is. Veel mensen komen er niet tussen op de woonmarkt of betalen zich blauw. Ze is benieuwd naar de kwaliteitseisen en duurzaamheid van de nieuw te bouwen woningen. Ze wil voorkomen dat verhuizing voor mensen nodig wordt door te grote huurstijging.

Reactie van de wethouder

Wethouder Ed Anker geeft als antwoord op de debatvragen van de diverse partijen dat de voorliggende verordening geen 1000-dingen doekje is dat alle problemen oplost. Het is slechts een eerste stap. Het inzetten op de middeldure huur is een keuze. Hij snapt dat middeldure huur in deze tijd een raar begrip is geworden. Hij vindt het goed dat de prijzen beschermd gaan worden.

Wat betreft de m2 prijs in relatie tot de kwaliteit zegt hij dat het niet handig is om de woningen met allerlei kwaliteitseisen op te tuigen, omdat dat de prijzen weer opdrijft. Anderzijds is het belangrijk om duurzaamheid mee te nemen in de plannen, want wanneer dat niet wordt gedaan, worden de kosten van aanpassing aan het klimaat alleen maar groter.

Hij wil niet te snel een ondergrens aangeven voor het aantal te bouwen woningen. De gemeente is in gesprek met de wooncorporaties, maar deze gaan juridisch niet over de middeldure huurwoningen.

De uitgaven van jeugdhulp

Wethouder Michiel van Willigen gaat over het jeugdbeleid en hij zegt dat goede zorg de eerste prioriteit is in de jeugdzorg. Gezin en context moeten ondersteuning kunnen krijgen, en dat is maatschappelijk waardevol. De oorzaak dat de uitgaven gestegen zijn, is waarschijnlijk de situatie rond corona, hoewel dat niet in alle steden zo is. Wanneer er op het eerste moment geen hulp komt, worden de problemen alleen maar groter. De ambitie is: minder zware, meer lichte zorg.

Er komt een dashboard met sturingsinformatie dat zich richt op aanbieders, het Sociaal Wijk Team (SWT) en de context van de jeugdigen (onderwijs, sportvereniging etc). Voorkomen moet worden dat jongeren van aanbieder naar aanbieder worden geplaatst. Het is niet de bedoeling dat aanbieders van jeugdhulp veel winst maken, gewaarschuwd wordt voor zorgcowboys, maar deze blijken weinig voor te komen, en ook sommige jaren verlies te draaien.

Vooral de VVD was bezorgd over de overschrijding van het budget van jeugdhulp het afgelopen jaar en zag dat het in andere steden wel goed gaat met het halen van het budget. De wethouder zegt daarop dat de andere steden een andere manier van rekenen hebben, waardoor het budget neutraler lijkt.

 

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren