Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Gemeenteraad neemt meer dan 45 besluiten

Zwolle – In de gemeenteraadsvergadering was er maandagavond 7 november een besluitvormingsronde. Hier waren meer dan 45 onderwerpen aan de orde, onder meer vanuit de themadebatten.

Om te beginnen werd er een ambtenaar herdacht, Marijke Spruyt. Zij overleed op 50-jarige leeftijd aan longkanker en laat een leegte achter. Burgemeester Peter Snijders gaf blijk van dankbaarheid over haar inzet voor de gemeente.

Insprekers

Jongeren platform Blauwhaus nam het podium om de gemeenteraad en het college te bedanken dat zij door hen (mede) zijn opgericht. Blauwhaus geeft jongeren een plek om hun mening te geven en invloed uit te oefenen op hun eigen omgeving. Ze zijn druk bezig een online omgeving te bouwen en meer naamsbekendheid te krijgen.

Er was ook een inspreker namens ‘De Knuffelkonijntjes’, in Dieze. Zij zijn een Stichting met ANBI-status, maar dreigen die kwijt te raken wegens geldgebrek. Toch hebben zij zo’n 18.000 bezoekers per jaar. Zij hopen dat de gemeente kan voorkomen dat zij moeten stoppen, dat kost ongeveer 10.000 euro.

Mondelinge vragen

De PvdA en de SP stelden mondelinge vragen aan de wethouder. Ten eerste gaat het over de toegankelijkheid van het busvervoer. De rolstoelplank moet met de hand worden uitgerold, vanwege een storing, en dat kost te veel tijd voor de dienstregeling. Daarom krijgen rolstoelers taxivervoer kosteloos aangeboden. Over een week of twee verwacht wethouder Gerdien Rots dat het euvel is verholpen.

Ten tweede is er een probleem gesignaleerd met het leerlingenvervoer. Leerlingen die niet op school verdwijnen, krijgen een leerplichtambtenaar op bezoek, ook wanneer het door overmacht is, bijvoorbeeld door niet functionerend leerlingenvervoer. Ook wethouder Michiel van Willigen vindt dat niet wenselijk. Hij belooft de gemeenteraad op korte termijn te verwittigen of het leerlingenvervoer op orde is.

De PvdD vroeg om het invoegen van een technische briefing over de leefomgeving in de agenda van de raad, dat verzoek werd gehonoreerd.

Het bestemmingsplan Hessenpoort 3 is van de agenda afgevoerd om op een later moment over te debatteren.

Stadshagen 2

Wat betreft het bestemmingsplan Stadshagen 2 vermeldt de PvdD dat zij het woningtekort begrijpt, maar dat de natuur niet het onderspit mag delven voor de mens. Zij stemt tegen het bestemmingsplan vanwege de stikstofproblematiek. De CU is juist blij met het plan. Volgens haar wordt voldaan aan alle eisen voor dit gebied. Alle partijen stemmen voor, behalve de PvdD, derhalve is dit verzoek aangenomen.

De VVD vindt dat er te weinig actie is ondernomen om te doen wat mogelijk is om de overlast van de gebedsoproep van de moskee in de Aa-landen te beperken. Inwoners zijn niet voldoende gehoord. Ook de CU en SW mengen zich in het gesprek. De CU ziet een bevredigende oplossing in de beantwoording van de vragen hierover door de burgemeester, SW stemt tegen de oproep om relstelling af te wijzen. De andere fracties zijn hier voor.

D66 is blij met de proeftuin Berkum om van het gas af te komen. De CU is blij dat de warmtetransitie op stoom gaat komen. GroenLinks is blij met het verwerven van ‘good practice’ ervaring. De gehele raad stemt voor het voorstel om een extra krediet beschikbaar te stellen voor dit plan.

Energiearmoede

De VVD is erg content met de extra aandacht voor energiearmoede bij eigen woningbezitters. GroenLinks weet dat het voor mensen met een laag inkomen moeilijk is om iets te doen aan energiebesparing. Zij is blij dat er mogelijkheden komen voor deze groep. De gehele gemeenteraad stemt voor de aanpak.

Ook is het de VVD die een motie uitstelt over de verkeersveiligheid bij het aan te leggen Koggepark. Dit doet zij omdat wethouder Gerdien Rots beklemtoont dat deze verkeersveiligheid overal in het plan geborgd is. Alle partijen stemmen vervolgens in met het planten van eetbaar groen in de Spoorzone. De PvdD brengt wat nuance in het plan door te zeggen dat een eetbaar bos wel weer meer reisbewegingen oplevert.

Vluchtelingen

Zwolle wil alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen, maar het is Nidos nog niet gelukt een geschikte woning te vinden. De CU wil hiervoor nog wat extra steun uitspreken. Wethouder Dorrit de Jong is ermee bezig. D66 breekt een lans voor de vluchtelingen. Zij mogen opvang, dagbesteding, onderwijs en zorg krijgen. De wethouder zegt dat Zwolle stappen neemt hiervoor. Volgens de VVD begint alles bij het creëeren van draagvlak bij inwoners, en is dat nu nog niet voldoende aanwezig.

Omtrent de stikstofruimte in Zwolle, wil D66 meer doen om dit terug te brengen. De wethouder zegt echter dat Zwolle plannen en projecten wil blijven realiseren, maar ook de biodiversiteit blijven versterken. Er wordt al aan gewekt, dus een motie is overbodig.

Bedrijventerreinen

De VVD ziet graag dat energie die wordt opgewekt op bedrijventerreinen gedeeld kan worden met bedrijven die energie tekort hebben. Volgens wethouder Paul Guldemond is het probleem bekend. Het is echter al onderwerp van gesprek, en daarom ontraadt de wethouder de motie van de VVD.

Tenslotte is er nog een motie van de VVD over meer maaien voor de verkeersveiligheid. Volgens wethouder Arjan Spaans houdt de ROVA al rekening met zichtlijnen bij het maaien en was er bij het ongeval dat de VVD noemde geen sprake van belemmerende aanplant. De PvdD voegt daar nog aan toe dat er vanwege de biodiversiteit en habitats van dieren niet zomaar overal kan worden gemaaid. Alle partijen behalve SW en de VVD stemmen tegen dit verzoek.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op de publieke tribune op maandagavonden vanaf 19.30 uur en via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Ook kunnen hier de agenda en de stukken worden ingezien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button