Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: gemeenteraad in debat over mogelijke uitleglocatie 2030

Zwolle – Maandagavond 21 november vergaderde de gemeenteraad van Zwolle over het participatieproces rondom de situatie bij Stadsbroek en IJsselvizier. Er was onrust over de bedoelingen rond dit gebied. Daarom geeft het college van burgemeester en wethouders nu een analyse en een verkenning van het participatieproces hier.

De locaties zijn prachtig en worden achter de hand gehouden voor mogelijke benutting voor woningbouw na 2030. Tegelijkertijd zijn het belangrijke natuurgebieden. Daarom wil de gemeente eerst ideëen en wensen ophalen die leven bij omwonenden, Zwollenaren en andere belanghebbenden. Er zijn een aantal denkrichtingen opgesteld om de verbeeldingskracht van de participanten op te wekken.

Te weinig informatie

Swollwacht begon met haar bijdrage, en meldt dat het achtergrondrapport nog veel vragen oproept. Woningbouw is voor haar een topprioriteit, evenals participatie, maar zij heeft zorgen over de kwetsbare natuur en de cultuurhistorische waarde van het gebied. Zij wil meer beeld bij de scenario’s in de analyse.

De PvdA is blij dat het onderwerp nu eindelijk wordt besproken, en vindt het goed als de gemeenteraad vooraf wordt betrokken. Zij vindt dat alle initiatieven in de stad gelijk moeten worden behandeld, met bijvoorbeeld een ‘right to research’ voor mensen die minder toegang hebben tot kennis. Zij ziet een tegenstrijdigheid met het coalitieakkoord, waarin men streeft naar inbreiding in plaats van een uitbreidingslocatie.

Open proces

GroenLinks wil vooral een open proces, en vindt de ideëenrichtingen in het achtergrondrapport nog te veel sturend. De andere partijen vinden deze richtingen echter nog niet sturend en duidelijk genoeg. GL wil meer waardering voor het feit dat dit gebied een hoofdgroenstructuur is.

De VVD pleit al jaren voor een nieuwe woningbouwlocatie voor huizen met tuintjes. Dat lijkt nu met omwegen werkelijkheid te worden. Zij is dan ook blij  met ieder participatieproces. Verwachtingsmanagement is daarbij belangrijk om teleurstellingen te voorkomen. Een participatieverslag zou kunnen helpen om de input te wegen.

Niet voor niets

Het CDA benadrukt dat het hier gaat om een verkenning van het participatieproces. Zij is blij dat inwoners betrokken worden. De gebieden zijn niet voor niets buiten het bestemmingsplan voor Stadshagen gehouden, zegt de partij. Zij stelt de vraag of men daar überhaupt wel woningbouw moet willen, ook in relatie tot de afwatering in het gebied.

De ChristenUnie steekt de loftrompet over de plannen, die al sinds 2008 in de pijplijn zitten. Het is belangrijk om over dit gebied na te denken, zegt zij. Er moet duidelijkheid zijn voor omwonenden en andere belanghebbenden wat er in dit gebied gaat gebeuren. Daarbij moet de insteek breed zijn. Ook buren zoals inwoners van ’s Heerenbroek moeten worden betrokken.

Consequenties voor natuur

De PvdD ziet dat er nog weinig bekend is over de consequenties voor dier en natuur in dit gebied. Acties pakken vaak anders uit dan op de tekentafel bekend is. Waarom is deze uitbreiding nodig wanneer de coalitie streeft naar inbreiding in de stad, vraagt zij zich af. Hoe open is het participatieproces, vraagt zij. Als deelnemers woningbouw willen, komt die er dan wanneer het slecht voor de natuur blijkt te zijn?

De SP vraagt zich af of het aantal mensen waarop dit participatieproces gericht is, namelijk iedereen, niet te veel is. De scenario’s moeten ook meer afgebakend zijn, omdat mensen het anders niet kunnen bijbenen. Wat er gaat gebeuren met het gebied is ook gewoon een politieke keuze, en de raad is er beter in om dit soort keuzes te maken, zegt zij.

Vroeg betrekken

D66 is een groot voorstander van het betrekken van inwoners in een vroeg stadium bij de plannen van de gemeente. Zij vindt het belangrijk dat men goed kijkt welke doelgroepen worden betrokken, dat het doel van de participatie vast staat, de informatievoorziening goed is en tijdig bekend wordt wat er gaat gebeuren. Ook moeten jongeren betrokken zijn bij de keuzes.

Reactie wethouder Gerdien Rots

Wethouder Rots signaleert dat er bij de gemeenteraad veel liefde leeft voor deze gebieden. Iedereen vindt het belangrijk om zorgvuldig te kijken en men is ook voorstander van een goed participatieproces.

De plannen nu hangen samen met de Omgevingsvisie. Daarin is opgenomen dat deze gebieden achter de hand worden gehouden, maar er is nog niets zeker. Het onderzoek richt zich op de toegevoegde waarde voor het gebied. De opdracht van het college tot 2030 is bouwen van 10.000 woningen, waarvan 6.000 binnen de stad (inbreiding) en 4.000 buiten de stad (uitbreiding).

De wethouder wil de gespreksrichting niet meer of minder breed instarten, omdat ze gelooft in de denkrichtingen die nu zijn opgesteld. Alle mogelijke ideëen of wensen moeten kunnen worden geopperd, maar het is nooit zeker dat deze ook uitgevoerd worden, daar gaan uiteindelijk experts over.

De wethouder belooft de gemeenteraad om haar een participatiejournaal te sturen, zodat zij zich kan beraden op verdere acties.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis en via de livestream op www.zwolle.nl. Dit is tevens later terug te kijken. Ook zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button