Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Veranderingen in Toezicht en Handhaving

Zwolle – De rekenkamer vraagt om aandacht voor het verder verbinden van doelen en prioriteiten van de domeinen veiligheid en toezicht en handhaving (VTH). De afgelopen jaren is de verbinding en samenwerking tussen deze domeinen wel al gegroeid. Maar de behoefte aan een meer gezamenlijke prioritering en verantwoording is er ook. Dat staat in een nota die burgemeester Peter Snijders stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Er is een VTH programma gemaakt, en dat gaat voornamelijk over de  verdere invulling aan wijkgericht integraal toezicht houden. Binnen die wijkgerichte aanpak zijn er thema’s die naast de reguliere taken meer aandacht krijgen zoals toezicht op afval, toegankelijkheid, alcoholwet, ondermijning en mensenhandel, jeugdoverlast, waterrecreatie en natuurgebieden.

Zwolle ontwikkelt door

De gemeente heeft de afgelopen jaren, onder meer als gevolg van corona, gemerkt dat Zwolle mondiger en
meer groot-stedelijk is geworden. Meer en grotere betogingen, meer woonoverlast, meer verwarde personen, en meer signalen van ondermijning. Allemaal zaken waar men alleen goed op kan inspelen als men zorgt voor goede beleidskaders, voldoende capaciteit en duidelijke keuzes. Ook neemt het aantal taken toe en daarmee de behoefte meer capaciteit en aan voorrang voor bepaalde keuzes.

Over de ontwikkelingen zal de dienst VTH transparant zijn naar de gemeenteraad en inwoners. Er is een afschrift van het jaarverslag en programma van 48 pagina’s op de website van de gemeente Zwolle.

Gerelateerde artikelen

Back to top button