Nieuws uit ZwolleVideo NieuwsVoorpagina
Trending

Wijkvereniging Berkum: bouw een beetje in Vechtpoort 1, bouw grootschaliger in Vechtpoort 2

Zwolle – Volgens Wim Hovestad van de Wijkvereniging Berkum is woningbouw in de Vechtpoort niet per se een slecht idee. Wel is hij van mening dat er in Vechtpoort 1 (grenst aan de wijk Berkum) alleen kleinschalig gebouwd mag worden, dat komt neer op ongeveer 250 woningen – om het dorpse karakter van Berkum te behouden. Wim denkt dat er in Vechtpoort 2 (aan de andere kant van het spoor) wel grootschaliger gebouwd kan worden: ”Ik denk dat het wel op verzet stuit, daar kunnen 5000 á 6000 woningen gebouwd worden.”

Wim ziet ook in dat er veel behoefte is aan woningen in Zwolle: ”Wij vinden het als wijkvereniging prachtig en mooi dat er aandacht is voor woningbouw. Veel jongelui zijn op zoek naar woningen. En vooral aan goedkopere woningen is veel behoefte. Daar willen wij als Berkum geen blokkade voor vormen. We willen iets wat past bij het geheel van onze wijk”, aldus de voorzitter van de wijkvereniging.

Waar ligt Vechtpoort?

Vechtpoort is een stuk grond dat ligt naast de wijk Berkum in het Noorden van Zwolle. We maken onderscheid tussen twee Vechtpoorten; Vechtpoort 1 (Maatgraven en Aalvangers, ten noorden van het Spoor in Herfte) en Vechtpoort 2, dat ten Zuiden van het spoor in Herfte ligt. De meeste grond van Vechtpoort 1 in het bezit van projectontwikkelaars. Vechtpoort 2 is een grotendeels agrarisch gebied, een groot deel van deze grond is in bezit van de Gemeente Zwolle.

Het gebied grenst aan de bovenzijde aan de Vecht en het Natura-2000 gebied rondom deze rivier en onderin aan de wetering bij Isala en het buurtschap Herfte bij speciaal onderwijsschool de Ambelt. Bovendien worden de twee Vechtpoorten gescheiden door de spoorlijn waar acht maal per uur een trein langs komt vanuit of naar Leeuwarden en Groningen.

Wat wil de gemeente?

De gemeente spreekt van een ‘verziekte woningmarkt’, om deze reden wil de gemeente flink gaan bouwen. Er is in Zwolle meer vraag dan aanbod, daarnaast blijven de woningprijzen stijgen. De gemeente wil de komende 10 jaar per jaar 10.000 woningen gaan bouwen. 6000 woningen worden in de bestaande stad gebouwd, 4000 woningen worden buiten de stad gebouwd; denk hier aan bijvoorbeeld Harculo en Stadshagen. Naast deze woningen wordt er gekeken naar een andere uitleglocatie buiten de stad, zoals bijvoorbeeld de Vechtpoort. Volgens de gemeente liggen er kansen om in de Vechtpoort klimaatproof te bouwen. Ook kan er op een alternatieve manier drinkwater gewonnen worden uit overtollig grondwater dat zich in het gebied bevindt.

Ed Anker geeft niet thuis

De werkvereniging heeft een werkgroep opgericht om te kijken naar de plannen. ”We hebben de wethouder Ed Anker tot vier keer toe gevraagd naar de status van het overleg en of we daar bepaalde rechten aan konden verbinden. Tot vier keer toe heeft hij niet gereageerd. Wij vinden het heel jammer dat we niet samen met de gemeente en de bewoners tot een gedragen plan kunnen komen”, aldus Wim van Hovestad.

Het college doet voor de verkiezingen van 2022 een uitspraak over een uitleglocatie. Het uiteindelijke besluit moet eind 2022 aan de raad worden voorgelegd ter goedkeuring.

Het hele interview met Wim Hovestad beluisteren?

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button