112 nieuwsKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Uitvoering taken Vergunning, Handhaving en Toezicht gemeente geborgd

Zwolle – Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt er ook een verordening die de kwaliteit van de taken Vergunning, Handhaving en Toezicht gelijk laat blijven. Dat blijkt uit een nota die burgemeester Peter Snijders stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Er is alleen sprake van een technische aanpassing, inhoudelijk is de verordening niet gewijzigd. De citeertitel van de verordening is gewijzigd om aan te sluiten bij de tekst en de terminologie onder de Ow. Daarnaast is de tekst van de verordening gemoderniseerd.

Kwaliteitscriteria

De vast te stellen verordening heeft als basis de VNG-modelverordening, waarmee een landelijke set aan kwaliteitscriteria van toepassing is op de uit te voeren VTH-taken. Deze kwaliteitscriteria stellen eisen aan het VTH-proces, de inhoud daarvan en aan de kritieke masse (het vakmanschap van de medewerkers). In artikel 5 van de verordening verwijst men naar de meest actuele versie van de kwaliteitscriteria, wat er voor zorgt dat de gemeente niet bij iedere aanpassing van de criteria ook de verordening opnieuw moet vaststellen.

In de Omgevingswet geldt een zorgplicht voor een goede kwaliteit van alle uitvoerings- en handhavingstaken van het college van burgemeester en wethouders, waarvoor de raad regels kan stellen. Het vaststellen van de verordening brengt met zich mee dat het college verplicht is om jaarlijks verslag te doen over de naleving van de kwaliteitscriteria. En om gemotiveerd opgave te doen over de criteria die niet zijn of konden nageleefd. Hiermee kan de kwaliteit van de uitvoering en handhaving gemonitord worden en zo nodig verbeterd.

 

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button