Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Tijdelijke opvang vluchtelingen in IJselhallen

Het College van burgemeester en wethouders van Zwolle heeft ingestemd met een dringend verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om opvang voor maximaal 400 vluchtelingen te realiseren in de IJsselhallen van Zwolle. Aanstaande vrijdag 26 september worden de eerste vluchtelingen verwacht.
De toestroom van vluchtelingen staat onder hoge druk en het COA heeft te kampen met een acuut tekort aan opvangplaatsen. In de laatste weken is het aantal vluchtelingen dat zich meldt voor asiel opgelopen naar ruim 800.

In de IJsselhallen worden maximaal 400 mensen opgevangen. Deze mensen zijn afkomstig uit Syrië, Eritrea of Somalië. Het COA wil zoveel mogelijk alleenstaande vluchtelingen in Zwolle opvangen. Dit omdat de opvang voor de mensen kortdurend is. Voordat de mensen in Zwolle aankomen hebben ze een aantal dagen in Ter Apel doorgebracht. Daar konden ze een aantal dagen wennen en informatie krijgen. Daarnaast zijn ze medisch onderzocht en is er voor zover dat mogelijk is onderzoek gedaan naar hun achtergrond (het zogenoemde antecedentenonderzoek).

De opvang in de IJsselhallen is noodopvang en sober van aard. De indeling van de Diezehal is als volgt: slaapgedeelte, sanitair en leefruimte, een eetgedeelte en beveiliging. De mensen worden voorzien in eten, drinken, kleding, toiletartikelen en een slaapplek. Ze zijn vrij om het terrein te verlaten. Begeleiding van de asielzoekers wordt verzorgd door het Centraal Orgaan Asielzoekers samen met andere instanties als vluchtelingenwerk. De gemeente werkt samen met de diverse instanties aan een beheersplan.

Omwonenden en bedrijven in de naaste omgeving zijn per brief geïnformeerd. Ook wordt voor hen een informatiebijeenkomst georganiseerd op dinsdag 30 september om 19.30 uur in de IJsselhallen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button