Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

SP Zwolle komt met tegenbegroting.

Vrijdag is het begrotingsdebat voor 2019

Zwolle – De Zwolse SP fractie komt dit jaar met een eigen tegenbegroting. Vrijdag zal de SP deze aan de gemeenteraad presenteren. “De partij kiest voor investeringen in armoedebestrijding, meer opbouwwerkers, een betere schuldhulpverlening, festivals en groen. Voor de bekostiging daarvan is volledig financiële dekking aanwezig. Deze bestaat uit bezuinigingen op de externe inhuur door de gemeente en ambtelijke projecten. Daarnaast kiest de SP ervoor bedrijven net als inwoners de reguliere inflatiecorrectie op te leggen en komt de partij met een plan een deel van de afvalstoffenheffing te verwerken in de OZB. Hierdoor gaat de meerderheid van Zwollenaren er komend jaar financieel op vooruit.”aldus de SP-fractie. 

 

Vrijdag wordt de hele dag vergaderd over de begroting van 2019. Behalve de presentatie door het college krijgen ook alle fracties de kans om op de voorgestelde plannen te reageren en eventuele wijzigingen aan te dragen. De vergadering is openbaar en te volgen vanaf de Publiek tribune of via de livestream op Zwolle.nl. De vergadering begint om 9.30 uur.

De door de kleinste fractie van de Zwolse gemeenteraad gepresenteerde tegenbegroting brengt volgens hen belangrijke wijzigingen aan, vooral binnen het sociaal domein. De SP speerpunten komen daarin terug: Bestrijding van armoede, investeren in de wijk door extra opbouwwerkers en groen en extra personele inzet op schuldhulpverlening.

Fractievoorzitter Brammert Geerling licht toe: “Armoede en vooral langdurige armoede zijn een enorm probleem en nemen nog altijd toe. Het college leegt de reserves voor allerlei plannen, maar doet hier niks aan. De SP doet dat met deze tegenbegroting wel. Zo willen wij dat het participatiefonds voor volwassenen een blijvende regeling voor onze inwoners wordt. Dit fonds is uiterst succesvol gebleken in de afgelopen twee jaar. Onze begroting maakt dit mogelijk.”

De SP zegt dit te financieren door de normale inflatiecorrectie toe te passen op de OZB van niet-woningen, een kleine verhoging van de OZB (van 0,1311 % naar 0,1636 %) en minder externe inhuur. De OZB verhoging wordt gecombineerd met het verlagen van de afvalstoffenheffing met 30 procent.

“Op deze wijze dalen de lasten voor het grootste deel van onze inwoners. Zowel voor huizenbezitters met goedkopere woningen als voor alle huurders. Met al jarenlange huurstijgingen en lastenverzwaringen van het kabinet levert dit eindelijk wat lucht voor mensen die weinig te besteden hebben. Daarbij houden we ook nog eens structureel geld over. Dit college is aan het potverteren in plaats van investeren. De crises lijkt al weer vergeten in de hoofden van de wethouders. Terwijl economen waarschuwen voor de volgende. Wij willen dat Zwolle een goed financieel beleid voert, nu en in de toekomst. Een beleid dat goede zorg mogelijk maakt en de minst bedeelden in onze stad niet rechts laat liggen,” aldus Geerling.

Gerelateerde artikelen

Back to top button