Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Sassenpoort niet langer van het rijk

De Sassenpoort is Zwolle is niet langer een Rijksmonument. Tezamen met eenendertig andere voormalig rijksmonumenten in Nederland gaat de Sassenpoort over van het Rijk naar de Nationale Monumentenorganisatie (NMo).

De panden en objecten moeten goed bewaard en beheerd worden, maar dat is geen taak voor de Rijksoverheid; ze hebben geen functie voor het Rijk. De NMO krijgt eenmalig 61 miljoen voor het toekomstige onderhoud en beheer van de alle 31 monumenten. Het Rijk hoeft daar dan verder geen geld meer aan uit te geven. Dat staat in een brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer.

Geen functie voor het Rijk

De Sassenpoort die nu over gaat naar de Nationale Monumentenorganisatie is van oudsher in eigendom van het Rijk. Ze heeft voor het Rijk echter geen functie. Minister Blok wil dat het Rijksvastgoedbedrijf alleen panden beheert die het Rijk echt nodig heeft, zoals kazernes, gevangenissen en kantoren voor rijksambtenaren.

Monumentale waarde

Wel geeft het rijk aan dat de panden, waaronder de Sassenpoort,  zijn het waard om goed behouden en beheerd te worden.

Geen bezuiniging

De overdracht van de panden en objecten is geen bezuiniging. Tot nu toe kost het beheer van de objecten rond de 5 miljoen euro per jaar. Dat hoeft het Rijk na de overdracht niet meer uit te geven. Maar tegelijkertijd krijgt de Nationale Monumentenorganisatie eenmalig een ‘bruidsschat’ van 61 miljoen mee. Uit dat fonds kan de organisatie alle panden onderhouden of exploiteren. Door de inzet van vrijwilligers en door gebruik te maken van andere geldbronnen, kan de NMO dat efficiënter doen dan het Rijk.

Nationale Monumentenorganisatie

De Nationale Monumentenorganisatie is een koepel van grote, professionele monumentenorganisaties. Bij de Nationale Monumentenorganisatie zijn momenteel aangesloten: Vereniging Hendrik de Keyser; Maatschappij tot Stadsherstel (Deventer); Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.; Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen; Woningstichting Van Alkmaer voor Wonen; N.V. Monumentenfonds Brabant; Nationale Maatschappij tot behoud, ontwikkeling en exploitatie van Industrieel Erfgoed (BOEI); Vereniging Natuurmonumenten.

De vereniging staat open voor andere professionele monumentenorganisaties om zich aan te sluiten.

 

Sassenpoort Zwolle
Sassenpoort Zwolle

Gerelateerde artikelen

Back to top button