EconomieHanzelandNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Ruimte voor hotels in Spoorzone en Zwarte Waterzone

Zwolle – Het aantal bezoekers aan Zwolle groeit. Dit zie je ook terug in het aantal inwoners en bezoekers dat geld uitgeeft aan eten, drinken of een overnachting buitenshuis. Het huidige aanbod van horeca en Zwolle voorziet prima in die behoefte. Zwolse ondernemers hebben zich de laatste jaren versterkt en ontwikkeld. Ook is er een aantal nieuwe zaken bijgekomen.

Om de groeiende behoefte van de stad de komende jaren te faciliteren heeft het college van B en W een nieuwe horecavisie vastgesteld. Met het nieuwe beleid wil het college de goede lijn doorzetten en horecaondernemers inspireren en stimuleren.

Gebiedsgerichte aanpak

Horecagelegenheden dragen bij aan de levendigheid, dynamiek en gezelligheid in de Zwolse binnenstad en daarbuiten. Door horeca voelen mensen zich direct welkom in de stad. Om de verschillende deelgebieden in het centrum goed met elkaar te verbinden en leefbaarheid en levendigheid te vergroten, is in de visie gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Per gebied wordt bekeken waar ontwikkeling mogelijk is en waar kwaliteit en hoeveelheid kunnen worden toegevoegd. De nadruk ligt op het centrumgebied, dit is de centrale ontmoetingsplek plek in de stad. Nieuwe horeca is ook beperkt mogelijk in de wijken.

Kwaliteit voor groei

Wanneer een initiatief van een nieuwe ondernemer wel binnen de horecavisie, maar niet binnen een huidige bestemming past, volgt een gesprek met de gemeente. Samen wordt bekeken hoe een initiatief mogelijk gemaakt kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met een juiste balans tussen wonen, winkelen en uitgaan in het gebied.

Extra hotelbedden

Door de groei van het aantal bezoekers is er ook meer vraag naar hotelbedden, het liefst op locaties dichtbij de binnenstad. Wanneer ondernemers zich melden wordt hun voorstel beoordeeld op het concept, het aantrekken van nieuwe doelgroepen en de locatie. Ondernemers die een hotel willen starten in de Spoorzone of de Zwarte Waterzone hebben de voorkeur.

Proces

Bij het tot stand komen van de horecavisie zijn veel mensen betrokken. Naast de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Zwolle zijn ook ondernemers, consumenten en binnenstadbewoners betrokken. De nieuwe horecavisie wordt nog deze zomer aan de gemeenteraad voorgelegd voor besluitvorming.

Gerelateerde artikelen

Back to top button