Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Dossier opvang IJsselhallen: reacties politieke partijen

Hier volgen een aantal reacties van politieke partijen op de 400 vluchtelingen die op worden gevangen in de IJsselhallen in Zwolle.

Reactie GroenLinks:

De fractie van GroenLinks Zwolle is blij dat het College van burgemeester en wethouders van Zwolle snel heeft ingestemd met een dringend verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om tijdelijke opvang voor 400 vluchtelingen te realiseren in de IJsselhallen van Zwolle. Echter er is meer nodig want de toestroom van vluchtelingen staat onder hoge druk en er is een acuut tekort aan geschikte en blijvende opvangplaatsen.

GroenLinks Zwolle wil dat onze gemeente een bijdrage levert aan geschikte en blijvende opvang van deze kwetsbare mensen die in nood verkeren. Zodoende vroeg de Zwolse GroenLinks fractie op 20 juli jl. aan het college van B&W om in overleg te treden met het COA en actief mee te werken aan het realiseren van opvangplaatsen in Zwolle*. Hierop reageerde het college aanvankelijk negatief.

GroenLinks Zwolle waardeert nu de betrokkenheid van het college met mensen in stressvolle situaties en verwelkomt haar besluit om tijdelijk een beperkte opvang voor vluchtelingen in Zwolle te regelen. Terecht melde Burgemeester Henk Jan Meijer vandaag tijdens de persconferentie dat hij een warme betrokkenheid vanuit de Zwolse samenleving verwacht.

Website Groen Links

Reactie CDA:

CDA Zwolle hoopt dat de 400 vluchtelingen uit Syrië, Eritrea en Somalië zich de komende tijd veilig en welkom mogen voelen in onze stad. Fractievoorzitter Judith Compagner: “Ik wens ze toe dat ze hier veiligheid vinden.”

CDA Zwolle staat 100% achter het acute besluit van het Zwolse College van B&W om deze mensen op te vangen. De IJsselhallen bieden voorlopig een veilige plek voor hen.

Vanuit ons christelijke gedachtegoed vinden wij dat het zelfs onze plicht als stad en samenleving is om mensen in nood te helpen. Het is mooi om te zien dat veel individuele inwoners en maatschappelijke organisaties met initiatieven komen om deze vluchtelingen welkom te heten en verder te helpen.

Natuurlijk horen en lezen we ook de kritische geluiden van Zwollenaren die zich afvragen of dit de beste oplossing is. We vragen het College ook nadrukkelijk de zorgen van deze inwoners mee te nemen. Duidelijke en tijdige communicatie kan daarbij veel onbekendheid, onwetendheid en scepsis wegnemen

Website CDA

Reactie PvdA:

De PvdA is blij dat de gemeente zo slagvaardig heeft gehandeld naar aanleiding van het dringende verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

PvdA-wethouder Nelleke Vedelaar licht toe: “Op dinsdagavond kwam het verzoek van het COA bij het college binnen. Gelukkig waren we bijeen in vergadering zodat we snel konden besluiten. Binnen een half uur was besloten dat we mee wilden werken aan de opvang van deze vluchtelingen in de IJsselhallen. Deze mensen zijn massaal op de vlucht voor een vreselijke oorlog. Hen een plek bieden is wel het minste wat we kunnen doen.”

Website PvdA

Reactie ChristenUnie:

De ChristenUnie vindt het hartverwarmend hoe veel inwoners van Zwolle hebben gereageerd op de opvang van vluchtelingen in de IJselhallen. De fractie probeert helder te krijgen bij welke hulp deze gasten in onze stad het meest gebaat zijn. Vooralsnog lijkt de inzet van vrijwilligers vooral welkom bij het organiseren van dagbesteding.

‘Binnen een halve dag kregen we van zo’n vijftig mensen mail,’ vertelt fractievoorzitter Gerdien Rots. ‘Om nog niet te spreken over de initiatieven die op onder meer Facebook en Twitter voorbij komen. Hartverwarmend!’

De ChristenUnie probeert door contact met onder meer betrokken organisaties als het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), het Leger des Heils en Vluchtelingenwerk Zwolle helder te krijgen hoe inwoners het beste kunnen helpen.

Website ChristenUnie

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button