Nieuws uit ZwolleZwarte Waterzone

Raadsleden gaan vragen stellen aan college over woningbouw in uiterwaarden bij Holtenbroek

Zwolle – Raadsleden Anja Roelfs (Groenlinks Zwolle), Reinier Mulder (ChristenUnie Zwolle) en Evelina Bijveld (Swollwacht) gaan schriftelijke vragen stellen aan het college over de plannen voor het bouwen van woningen in de uiterwaarden bij Holtenbroek.

De waterhuishouding van het stroomgebied van het Zwarte Water is een andere dan die in het zuiden van het land. Maar GroenLinks, ChristenUnie en Swollwacht vragen het college om, vanuit zorgvuldig handelen, de plannen voor woningbouw in de Zwarte Waterzone zorgvuldig te toetsen op waterveiligheid, onder andere aan de hand van de meeste recente onderzoeken die op dit moment voor handen zijn. Anja Roelfs van GroenLinks: ”Het extreme weer van de afgelopen jaren en ook de afgelopen zomer zijn een onweerlegbaar bewezen  gevolg van de klimaatverandering. Wij maken ons hier grote zorgen over. Tegelijk hebben we in onze stad ook een woningentekort. Het is belangrijk dat bij nieuwe woonprojecten rekening wordt gehouden met de nieuwe omstandigheden. We moeten aan de ene kant klimaatverandering een halt toe roepen en tegelijk in onze stad klimaatbestendig bouwen.”

De ChristenUnie en Swollwacht onderschrijven het belang van dit uitgangspunt. Reinier Mulder van de ChristenUnie: “Consulteer nogmaals belangrijke samenwerkingspartners zoals Rijkswaterstaat en het waterschap naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen en onderzoeksuitkomsten.”  Dit verzoek is namens de drie indiende fracties opgenomen in de schriftelijke vragen richting het college.

Gerelateerde artikelen

Back to top button